Mistenker ILA ved anlegg i Altafjorden

Lokaliteten skal inneholde 430.000 fisk.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Forskning.no

nyheter

Ifølge iLaks mistenkes det at fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) har brutt ut ved lokaliteten Store Kvalfjord. Norway Royal Salmon (NRS) har ifølge nettstedet selv meldt om dette i en børsmelding tirsdag morgen.

Lokaliteten inneholder 430.000 fisk med en snittvekt på 2,2 kilo.

I børsmeldingen heter det følgende:

«NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteteni Store Kvalfjord i Finnmark. Lokaliteten har 0,43 millioner fisk med en snittvekt på 2,2 kilo. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i en oppdatert børsmelding.»