– Vi må skape et lavutslippssamfunn

Alta kommune vil høre hva du har å si om kommunens plan for energi, miljø og klima.

VIL HØRE FRA DEG: Marie Rushfeldt,Gjermund Abrahamsen Wik og Hallgeir Strifeldt i Alta kommune håper flest mulig vil delta på folkemøte om miljø.  Foto: Alta kommune

nyheter

Mandag 20. november kan du gjøre nettopp det.

– Vi inviterer Altas borgere til folkemøte på Alta bibliotek. Blant temaer som blir tatt opp er oljetanker, kollektivtrafikk, byplanlegging og annet som kan bidra til at byen vår reduserer utslipp av klimagasser og kan fungere på en måte som ikke ødelegger naturen forøvrig, sier spesialkonsulent Marie Rushfeldt.

I planen heter det: «For å kunne lykkes med å kutte utslippene av klimagasser må vi skape et lavutslippssamfunn, hvor ressursene utnyttes på en bedre måte enn i dag. Kommunedelplanen for energi, miljø og klima er kommunens verktøy på veien mot lavutslippssamfunnet.»

Mange inviterte

Under folkemøtet vil det være mulig å høre flere innlegg.

– En representant fra samferdselsavdeling i fylkeskommunen forteller om planene for kollektivtilbudet. Finnmark gjenvinning forteller hva man kan gjøre med sin oljetank, hvem man kan kontakte for graving og rensing. Entreprenører er invitert til å være tilstede for å supplere hvis det er flere spørsmål i henhold til graving.

– Plansjefen kommer for å snakke om fortetting. Hva er egentlig fortetting? Og hvorfor er det så viktig både for miljøet, helsa og samfunnsøkonomien? Sykkelbykoordinator og folkehelsekoordinator fra Alta kommune stiller også opp, forteller Rushfeldt.

På høring

For interesserte er det verdt å bite seg merke i at kommunedelplanen for energi, miljø og klima ligger ute på høring. Den kan leses på Alta kommunes hjemmesider. Høringsfristen er 23.november.

– Privatpersoner kan også komme med innspill, sier Rushfeldt.