– Vi må begynne å snakke om at også gutter utsettes

Sametinget ønsker større åpenhet rundt seksuelle overgrep.

FOR ÅPENHET: Sametingsråd (NSR) Mikkel Eskil Mikkelsen er opptatt av at sametimngets skal bidra til større åpenhet rundt seksuelle overgrep.   Foto: NSR

nyheter

Tirsdag 14.november holder Sametinget, i samarbeid med organisasjonen Utsattmann, åpent seminar om seksuelle ovegrep blant gutter og menn. Med tanke på at flere rapporter viser at utbredelsen av vold og seksuelle overgrep er høyere i samiske miljøer enn i norske, føler Sametinget et ansvar for å gripe fatt i problemet.

– Sametinget mener åpenhet rundt vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner er viktig og det er også veldig viktig at vi begynner å snakke om at også gutter utsettes for dette, sier Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen til Altaposten dagen før seminaret.

I forrige uke hadde FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW) en høring i Geneve, hvor Mikkelsen, etterlyste bedre hjelpetiltak til voldsutsatte samiske kvinner, som forskningen viser er mer utstatt for vold og seksuelle overgrep, enn norske kvinner.


– Vi må slutte å tro at ikke mødre begår seksuelle overgrep

– Hvordan ser egentlig en overgriper ut, spør sexolog Margrete Wiede Aasland.


Må begynne å snakke

Både når det gjelder menn og kvinner mener sametingsråden at første skritt er å bryte tabuene og begynne å snakke om det.

– Åpenhet og det å vise at vi som samfunn er klare til å ta imot de overgrepsutsattes historier er veldig viktig. I samiske samfunn har man liten tillit til helseapparatet og dette er også noe vi må jobbe med å styrke, sier han.

Rådgiver på Sametinget Vivian Boine opplyser til Altaposten at de har fått påmeldinger fra blant annet helsepersonell i Kautokeino, samt fra Smiso i Alta til fagdagen, som Boine tror vil bli interessant og lærerik.

– Vi har hatt besøk fra Utsattmann før, og de uttrykte da ønske om å komme tilbake. De er veldig flinke og jeg tror dette blir veldig bra, sier rådgiveren.

Da Grete-Kaisa fikk sin første menstruasjon som tenåring, skjønte hun ingenting

Sidene om seksualitet og kropp ble revet ut av skolebøkene.Disse sidene får ikke skolebarna se

Skolen limer sammen 22 sider i naturfagsboka: – Vi synes det er for tidlig å lære om slikt i 5. klasse.

 

– Hvordan er fokuset i de samiske kommunene når det gjelder seksuelle overgrep og tiltak for å forebygge og avdekke dette?

– Det er ingen av kommunene som har en handligsplan på dette, men jeg vet at det er et savn i kommunene. At det skal være retningslinjer fra sentralt hold. Når det er opp til den enkelte kommune vil jeg tro dette er noe som havner langt ned på lista, medgir Boine. 

Alvorlige skadevirkninger

På Sametingets hjemmeside står det at målgruppa for tirsdagens fagdag er alle som jobber med barn og unge eller med personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, herunder med særskilt fokus på gutter og menn. Videre står det:

"Seksuelle overgrep mot gutter har fått mindre omtale enn overgrep mot jenter, men både forskning og hjelpeapparatets erfaring tyder på at overgrep mot gutter og menn er et omfattende samfunnsproblem.  Skadevirkninger av seksuelle overgrep mot barn er i dag veldokumentert, det gjelder både adferdsforstyrrelser etter overgrep og mens overgrepene pågår - og senskader".

Gode råd

Altaposten har forsøkt å få i tale noen fra organisasjonen Utsattmann, men har ikke lyktes i skrivende stund. På hjemmesiden deres står det noen råd til de som er utsatte for overgrep. Nedenfor ser du listen:

1. Aksepter at du er utsatt for seksuelt misbruk

Det som har skjedd, det har faktisk skjedd. Å fortrenge eller prøve å glemme nytter ikke, de vonde minnene og smerten vil dukke opp likevel. Bare når du våger å erkjenne for deg selv at du har vært utsatt for overgrep, er du i stand til å komme deg videre mot et godt og helt liv.

2. Plasser skylda, det er uansett ikke din feil

Den voksne overgriperen har alltid det hele og fulle ansvaret for det han/hun gjorde med deg. Som barn har vi svært lett for å forklare det vonde som hendte, med feil vi sjøl gjorde. Som voksen kan vi plassere skylda der den hører hjemme, hos overgriper, og frikjenne oss sjøl. En ofte vanskelig, men helt nødvendig jobb å gjøre.

3. Overtal deg sjøl til ikke å føle skam

Når du har plassert skylda skikkelig, blir det lettere å kvitte seg med skammen. Vi har ingen grunn til å skamme oss, vi har skammet oss nok, dessverre tar det tid og mye arbeid å bli kvitt skammen. Mange får bukt med den gjennom trening, de overtaler seg selv: Jeg har ingen grunn til å skamme meg.

4. Finn noen du stoler på og som kan gi deg god hjelp

Snakk med et annet menneske, eller flere, om det du har vært utsatt for. De aller færreste kommer seg videre ved å fortsette å tie og bære smerten alene. Finn noen du virkelig stoler på, som du har tillit til, og som kan hjelpe. Mange av oss har funnet våre gode hjelpere på et frivillig støttesenter, noen har fått god støtte hos familie eller venner. Få et godt forhold til fastlegen, bytt om nødvendig, han er viktig for å få riktig behandling og å få sykepenger/pensjon.

5. Tillat deg smerte, sinne, aggresjon, frustrasjon og andre vanskelige følelser

Du har gode grunner til å ha sterke og vonde følelser. Ved å gi deg selv lov til å ha og vise dem, og så utforsker årsaken til dem, finner ut hvorfor du føler som du gjør, så vil de vonde følelsene gradvis bli svakere.

6. Gjør noe med problemene i fart du selv bestemmer

Du vet sjøl best hva du tåler og hva du trenger når du skal arbeide med problemene. Vår erfaring er at jobben tar sin tid, det nytter ikke å ha hastverk. Noen går en gang i uka til en rådgiver eller terapeut, andre jobber intensivt i en periode og tar lange pauser, noen har god nytte av institusjonsopphold. Ta kommando over din egen behandling.

7. Behold håpet når du møter motgang

De dårlige dagene blir ikke helt borte over natten. Når du har brutt tausheten og funnet deg en god hjelper, kanskje kommet godt i gang med behandling, så vil du etter en stund også møte motgang og oppdage at det ennå er et godt stykke å gå. Det er da det er så viktig å beholde håpet og orke å jobbe videre. For livet blir bra et sted der fremme. Vi vet!