"Turbo-Christel" imponerte juryen

Deler pris med serbiske Igor.

AKTIV DAME: Christel B. Eriksen imponerte juryen da hun ble kåret til Årets finnmarkslege nylig.   Foto: Privat

nyheter

Alta-lege Christel B. Eriksen og serbiske Igor Lovre delte i går prisen Årets Finnmarkslege, som ble utdelt under Finnmark legeforenings medlemsmøte i Alta.

De to kandidatene skilte seg ifølge juryen tidlig ut og i begrunnelsen heter det:

"Kandidatene er veldig ulike, men gjennom sin ekstraordinære innsats innenfor sine respektive fagfelt, er de begge verdige vinnere. Christel er fra Sørreisa i Troms og tok embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1992. Hun hadde turnus i Hammerfest og Alta, og bosatte seg i Alta.

Etter 4 år som bedriftslege/arbeidsmedisiner jobbet hun som kommunelege II i allmennpraksis i Alta fra 1998-2000.Fra 2006 har hun stort sett vært eneste overlege ved Barne- og Ungdomspsykatrisk Poliklinikk (BUP) i Alta.

Hun har gjennom mange år vist et brennende engasjement innenfor rekruttering og utdanning av leger innenfor sitt fagfelt. Hun har således vært veileder for 8 leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, vært mangeårig aktivt medlem av, og også leder av utdanningsutvalget for Helse Nords barnepsykiaterprogram.

Hun har jobbet aktivt for kvalitetsforbedring gjennom å representere Klinikk Psykisk Helsevern og Rus i kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset, og er en av to finnmarksrepresentanter i Helse Nord’s Fagråd for Psykisk Helse, Barn og Unge.

Christel har vært styremedlem i Finnmark legeforening, og sittet i valgkomitéen, honnørkomitéen og kurskomitéen i mange år. Hun er i tillegg tillitsvalgt og representerer Finnmarkssykehuset i overlegeforeningens landsråd. Det er en tøff post å være eneste barnepsykiater ved BUP Alta på ellevte året.  Å finne tid og krefter til å engasjere seg i desentralisert utdanning, fagråd og fagforeningsarbeid – kombinert med operasang i Finnmark Operakor- er imponerende! "

INNSATS I ØST: Igor Lovre fra Serbia har på fåår utgjort en forskjell i positiv retning for leger og pasienter i Øst-Finnmark.   Foto: Privat

Om Igor opprinnelig fra Serbia, men med virke i Vardø sien 2011 skriver juryen:

"Igor har langt kortere fartstid i Finnmark, men han har utrettet mye i den tiden han har vært her. Igor uteksaminertes som lege i Serbia i 2011, jobbet som sykepleier i Vadsø for å lære norsk før han fikk norsk autorisasjon og begynte som turnuslege på Kirkenes sykehus i 2014. Han valgte distriktstjeneste i Vardø og begynte der våren 2015.

Høsten samme år inngikk han videre avtale som kommunelege 2 og fastlege i Vardø. Allerede høsten 2016 takket han ja til stilling som kommunelege 1/konstituert kommuneoverlege i Vardø og er under samtidig spesialisering i allmenn- og samfunnsmedisin.

Igor er pasientens og trygdesystemets vokter og stiller høye krav til egne medisinske og samfunnsmedisinske ferdigheter. Rettferdig prioritering, tydelige grenser, korrekt og respektfull forvaltning av kommunale og statlige midler er nøkkelkarakteristika.

Ikke minst gjenspeiler dette seg i arbeidet med å reetablere legevakta som en akuttmedisinsk tjeneste og sikre pasientene en forsvarlig halvøyeblikkelig dagtjeneste.Finnmark sliter med fastlegerekruttering, høy utskiftningshastighet av fastleger og stor innleie av vikarer.

Med et slikt bakteppe blir det desto mer imponerende at Igor iløpet avkort tid har bidratt til å bedre og stabilisere forholdene for både fastleger og pasienter i en av Øst-Finnmarks små, sårbare kommuner.