Ber om støtte til VargsundXpressen

SV lokalt håper på støtte fra fylkespartiet.

Illustrasjonsnbilde  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Alta SV anmoder i en pressemelding om at Finnmark SV støtter opp under rotasjon to mellom Alta og Hammerfest. Den omstridte VargsundXpressen er igjen under press.

– Gode kommunikasjoner og samarbeid mellom Alta og Hammerfest vil styrke begge byene og ikke minst Vest-Finnmark som helhet, heter det i en pressemelding fra Alta SV.

Lokalpartiet  er svært uenige i vedtaket til Hammerfest AP om stopp i rutetilbudet.

– Vi er skuffet over at vertskommunen for sykehuset i Vest-Finnmark ikke ønsker bedre kommunikasjon for pasienter til felles sykehus, heter det.

Alta SV påpeker at hurtigbåten også er et viktig kommunikasjonsmiddel for øyboerne, i tillegg til de som reiser mellom Alta og Hammerfest av andre årsaker.

– Sennalandet er værutsatt vinterstid, og derfor er rotasjon 2 spesielt viktig for de som skal til Hammerfest sykehus og fra Hammerfest sykehus.