Hun skal lede SV til nye høyder

Kristina Lomeland klatret onsdag til topps i Alta SV.

NY LEDER: Kristine Lomeland skal lede Alta SV fram til februar, og videre inn mot valget i 2019 dersom hun får medlemmenes tillit ved det ordinære årsmøtet.  Foto: privat

nyheter

I det interne oppgjøret mellom deler av fylkespartiet og fylkestingsrepresentant og leder i Alta SV, Tommy Berg, valgte sistnevnte å trekke seg som leder i Alta SV.

– En av grunnene var klimaet mellom Alta og Finnmark SV. Min tanke var at en ny leder, en ny politiker som ikke er knyttet til det betente forholdet mellom Alta og spesielt Hammerfest-miljøet i SV, kan bidra til større gjennomslag for Alta også i fylkespartiet. Slik jeg har lært Kristina å kjenne tror jeg lokalpartiet nå er i de beste hender, sier Berg.


Internt oppgjør i SV

Tommy Berg trakk seg som leder i Alta SV.

 

Ydmyk leder

Selv er den nye lederen av Alta SV ydmyk i forhold til oppgaven hun nå går til. Hennes visjon er at Alta SV fortsatt skal ha sin sterke posisjon og påvirkning av kommunens utvikling, og samtidig få det hun ser som et helt nødvendig gjennomslag i Finnmark SV.

– Jeg stiller personlig med blanke ark i forhold til maktstrukturene i Finnmark SV, men har vært med på noen fylkesårsmøter og har knyttet en del kontakter. Sammen med resten av styret vil jeg være aktiv for å sikre at Alta SV blir hørt og får større gjennomslag i fylkespartiet, lover den nye SV-lederen i Alta.

Hun har fått med seg Otto Aas som nestleder. Tommy Berg fortsetter som gruppeleder i kommunestyret, representant i fylkestinget og hovedutvalget  for næring.

– Om det blir lenger virke som leder enn fram til ordinært årsmøte i februar er opp til medlemmene i Alta SV, og om jeg får fornyet tillit.

Tommy Berg er ikke i tvil om at skiftet er fornuftig.

– Både for meg personlig og for Alta SV er det en god løsning at jeg nå kan bruke min kapasitet på de folkevalgte vervene. Det var helt klart også en viktig grunn til at jeg går av som leder i Alta SV. For å unngå spekulasjoner; jeg har følt hundre prosent tillit og støtte i Alta SV, og jeg vil stå på med full styrke i tiden framover for lokalpartiet både i fylkespolitikken og lokalt, sier Berg.

– Politisk menneske

Hvem så den nye lederen i Alta SV?

– Jeg er en snart 29 år gammel tobarnsmor, en bokorm til vanlig ansatt i Ark bokhandel, men for tiden ute i permisjon. Kan vel si at jeg er et politisk menneske som er opptatt av å delta i samfunnsdebatten for å påvirke politikken i en sosialistisk retning. Jeg er naturlig nok spesielt opptatt av oppvekstsvilkår, barnefamilier, skole og helse, er den korte oppsummeringen til Kristina.

Vi legger til at hun er oppvokst på vestsiden av Alta, nærmere bestemt Gakori, men har i voksen alder kommet seg til riktig side av byen. Her bor hun på Kronstad, og er full av lovord om sitt nye hjemsted.

Skoletomt

En av de første store politiske sakene hun som leder må være med å ta, er en beslutning om for Alta SV er lokalisering av den nye felles sentrumsskolen.  Slik det nå ligger an i debatten tyder alt på at alternativene er Komsa, Prestegårdsjordet og Bossekop.

– SV er et kunnskapsparti som vektlegger det å ha et godt beslutningsgrunnlag. Nå skal vi gå grundig inn i utredningene, vei for og imot, men ikke minst ha en god dialog med de berørte innbyggerne. Så langt har vi ikke kommet, men Alta SV skal selvsagt ta ansvar for å få en best mulig lokalisering av nyskolen, sier Kristina Lomeland.