Flertallet står fast på nedleggingen

Opposisjonen ville ha mer informasjon om barnehage-situasjonen.

Gakori barnehage  Foto: Arkivfoto

nyheter

Det hjelper neppe. Rådmannen ser ut til å få flertall for nedlegging av Gakori barnehage neste høst, basert på overkapasiteten. Alt ligger an til at posisjonspartiene vil støtte forslaget. Det gjorde de nemlig i formannskapet, der seks av ti politikere gikk for en slik løsning.

Ved å legge ned barnehagen fra barnehageåret 2018/2019 sparer de 1,3 millioner neste år, deretter 3,2 millioner årlig.

Venstre, Senterpartiet, Kystpartiet og Fremskrittspartiet ville imidlertid ha en fot i bakken. De hevdet at saksfremlegget er mangelfullt.

– Det finnes ingen helhetlig oversikt over barnehagestrukturen i kommunen, prognoser for barnekull i de forskjellige bydelene mangler, alternative måter å redusere antall barnehageplasser er ikke belyst, barns beste er ikke vurdert og det er heller ikke gjennomført høring på forslaget, mente de.