Best utvikling i skole-Finnmark

Fin utvikling på nasjonale prøver.

Illustrasjonsbilde  Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

nyheter

Høstens prøver viser nemlig at elevene i Finnmark gjør det bedre i både regning, lesing og engelsk, sammenlignet med 2016. Prøvene er gjennomført i 8. og 9. trinn.

Resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler er tilgjengelige på statistikkportalen.udir.no og skoleporten.udir.no, melder utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Det nasjonale snittet er stabilt, men det er altså i Finnmark endringene er positive, spesielt i 8. klasse.

– Finnmark har lenge gjort det dårligere på nasjonale prøver enn resten av landet. Det er svært gledelig å se at denne trenden nå kan ha snudd. Det er for tidlig å konkludere, men mange skoler og kommuner i Finnmark har jobbet målrettet med å bli bedre, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

I Finnmark er det 8 prosentpoeng færre elever på de to laveste mestringsnivåene i regning, 9 prosentpoeng færre på de to laveste nivåene i lesing og 6 prosentpoeng færre på de to laveste nivåene i engelsk, sammenlignet med året før.