– Må etterbetale over fem millioner

Ekstern konsulent med dårlig nytt til Kautokeino kommune.

BLIR DYRT: Nuortamielli barnehage er en av to barnehager i Kautokeino som har fått for lite tilskudd.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Kautokeino kommune kan få en lei regning på toppen av utfordringene med å smi et budsjett for 2018.

De to private barnehagene i Kautokeino har til gode mer enn fem millioner kroner i for lite utbetalt kommunalt driftstilskudd. Det kunne enhetsleder Bodil Utsi Vars bekrefte overfor radiostasjonen GLR onsdag.

Klagesak

Det var etter at Fylkesmannen i Finnmark behandlet en klage fra Nuortamielli barnehage, som mente de hadde fått feil utregnet tilskudd, at kommunen satte en ekstern konsulent på regnejobben. Fylkesmannen lagd en slags mal for hvordan beregningen skulle foretas og nylig ble tallene presentert for kommunen fra selskapet Sami Consult AS, som hadde fått jobben med å beregne tilskuddet til de to private barnehagene på nytt.

Nå viser det seg at verken Nuortamielli eller Studentsamskipnadens barnehage hadde fått utregnet korrekt kommunetilskudd. Enhetslederen for oppvekst og kultur, Bodil Utsi Vars,  bekreftet på GLR at de to barnehagene snarlig vil få utbetalt det de har til gode.

Dermed viser det seg at Kautokeino kommune hadde beregnet tilskuddet feil, slik Fylkesmannen konkluderte med i saksbehandlingen der de opphevet flere kommunale vedtak om driftstilskuddet.  Klagen til Fylkesmannen fra Nuortamielli barnehage dreide seg om feil utregnet tilskudd fra årene 2011 og fram til i dag.

Oppsiktsvekkende

Håkon Hansen, som er varamedlem til styret i Nuortamielli barnehage AS, og den som har frontet klagesaken mot Kautokeino kommune, sier han ikke er gjort kjent med noe som helst knyttet til ny beregning av tilskuddet.

– Jeg mener det er oppsiktsvekkende at enhetslederen går ut på lokalradioen og forklarer at beregningsmodellen for tilskuddet har variert så mye og at det er årsaken til at vi ikke har fått riktig utregnet tilskudd. Hvorfor kan ikke kommunen bare beklage det som har skjedd. Vi har ikke mottatt noen tall, vi har ikke fått noe svar og heller ikke noen forklaring på hvordan utregningene er foretatt denne gang, sier han.

Han synes der merkelig å få en slik beskjed i media og sier han trenger beregningsgrunnlaget presentert, før han kan si om han er enig i størrelsen på beløpene som vil bli etterbetalt.

– Jeg mener presentasjonen av denne saken på lokalradioen er et nytt brudd på forvaltningsloven, med mindre det er gjort et vedtak som er offentlig og som ble offentliggjort i går i radiosendingen, sier Håkon Hansen, på vegne av Nuortamielli barnehage.

– Gjemmer seg

Hansen reagerer også på at rådmann Kent Valio gjør seg utilgjengelig for barnehagen og deres advokater.

–  I tillegg har han stengt av rådhuset, så det ikke er mulig å komme til kommunen og ta opp en sak direkte. Jeg har lagt merke til at han sjelden stiller opp i media når det er  ting som er negative for kommunen. I dette tilfellet sender han Bodil Utsi Vars til lokalradioen for å innrømme at de har gjort noe feil, påpeker han.

Han sier videre at det ikke er riktig, slik det ble sagt på radioen, at årsaken til feilene er at beregningsmodellene har variert i perioden.

– Årsaken til at kommunen har kommet i den uheldige situasjonen at de skylder oss en god del penger, er fordi kommune har brutt barnehageloven i årene mellom 2011 og 2014, da det ikke er foretatt beregninger for tilskudd til private barnehager. Dette har kommunen selv og Fylkesmannen i Finnmark dokumentert, sier Håkon Hansen.

Administrativt

Altaposten har bedt rådmann Kent Valio om en kommentar til feilberegningen som koster kommunen drøyt fem millioner kroner, men han henviser i en epost til at dette er en ren administrativ sak.

– Du bør få tak i korrekt kommunalleder, som i dette tilfellet er Bodil Utsi Vars, skriver Kent Valio.

Altaposten har forsøkt å få Bodil Utsi Vars i tale, men ikke lyktes.

Også ordfører Johan Vasara har fått spørsmålet om hvor de fem millionene skal tas fra og hva kommunen gjør for å sikre seg mot slike feil i framtiden. Heller ikke han vil svare, og skriver i en SMS at han må snakke med rådmann og enhetsleder først.