Henter inn ekstra millioner fra Statkraft

Flertall for å øke eiendomsskatten.

MÅ BIDRA: Statkraft må bidra med mer penger til Alta-samfnnet dersom rådmannen får flertall for å øke eiendomsskatten for verk og bruk.  Foto: Altaposten

nyheter

Politikerne fikk onsdag presentert rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan fram til 2021. Her foreslår rådmannen å øke eiendomssskatten fra 5,5 til 6,0 promille i 2018, og ytterligere én promille i 2019. Det er kun for skatteobjekt som går inn under kategorien verk og bruk som får en høyere skattesats. Øvrig eiendomskatt beholdes uforandret i 2018.

– Jeg er klar over at politikerne har sagt nei til økning av eiendomsskatten tidligere år, men jeg mener at det denne gang er gode grunner for på nytt foreslå en økning for verker og bruker. Med de endringer regjeringen foreslår i statsbudsjettet vil Alta kommune tape 6,4 millioner kroner årlig i eiendomsskatt. Noe av dette vil vi kunne hente inn allerede neste år med den foreslåtte økningen, påpeker rådmann Bjørn-Atle Hansen.


Alta mister 6,4 millioner etter skattekutt, pengene går til Staten i stedet

Skattemillioner fra Statnett, Telenor og Statkraft skal inn i statskassa. – Ikke heldig, medgir stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp).

 

Kan bli flertall

I budsjettforslaget for 2018 har ikke rådmannen lagt inn virkningene av regjeringens forslag av et nytt eiendomsskatteregime.

– Det ligger noen store utgiftsbomber som ikke er tatt inn i budsjettet, blant annet at regjeringen foreslår nye regler for eiendomsskatt. Det er stor motstand mot endringene på landsbasis, og jeg er slett ikke sikker på at de nye reglene for eiendomsskatt blir vedtatt. Derfor er ikke tatt tapet lagt inn i budsjettet, klargjør rådmannen.

Han håper og tror at politikerne ser at det er nødvendig å sikre kommunen større inntekter de neste årene for å makte de svært tunge investeringer som kommer. Totalt skal Alta kommune bruke 1500 millioner kroner på nye bygg de neste fire årene. Av disse tar det nye omsorgssenteret rundt halvparten.

– Sier politikerne på nytt nei til å øke eiendomsskatten forventer jeg at de legger fram alternative inntektskilder eller tilsvarende kutt, påpeker Hansen.

– Bare jusering

Posisjonspartienes «finansminister», Ole Steinar Østlyngen, sier at det er for tidlig å konkludere på vegne av Arbeiderpartiet. Han selv stiller seg positiv til rådmannens forslag.

– Jeg ser ikke dette som noen økning, men kun en justering. Det er iingen tvil om at kommunen har behov for pengene dersom vi skal klare å skjerme viktige tjenestetilbud. Så selv om Ap har holdt fast på at vi ikke ville røre eiendomsskatten før i 2019, selv ikke for verker og bruk, tror jeg vi kan ende opp med et annet resultat denne gang. Men som sagt er det min personlige oppfatning, klargjør Østlyngen.

– På tide

Signalene fra Ap er god musikk i ørene til Tommy Berg og Alta SV.

– Det er veldig bra at rådmannen er klar og tydelig overfor politikerne. Endelig synes også Ap å være villig til å se på inntektsmuligheter, ikke bare kutt. SV har tidligere foreslått å øke skattesatsen på verker og bruk fra 5,5 til 7,0 promille, og vil helt sikkert sette fram forslag om dette nok en gang. Kanskje kan vi berge lærerstillingene som nå foreslås kuttet gjennom en økning i eiendomsskatten som i all hovedsak vil ramme Statkraft, Statnett, Telenor og andre store nasjonale selskap som er etablert i Alta, sier Berg.

Tidligere signalene fra KrF og Venstre tyder på at det blir flertall for å øke eiendomsskatten når både Ap og SV er positiv. Det er ventet at både Høyre og Frp vil gå mot rådmannens forslag.

  – Nei, dette kan vi ikke stemme for, sier Odd Erling Mikalsen i Frp, partiet som på sentralt hold forsøker å avvikle hele eiendomsskatteregimet.

I rådmannens budsjettforslag er økningen på skattesatsen på verk, bruk og næring, fra 5,5 til til 6 promille i 2018 og 7 promille i 2019, beregnet å gi en inntektsøkning på tre millioner kroner i 2018 og syv millioner i 2019. Han har i tillegg lagt inn i økonomiplanen en retaksering av samtlige eiendommer i 2019, slik loven gir adgang til. Sammen med justeringen i 2018 vil det gir 40 millioner kroner årlig i økte inntekter.

Raser mot regjeringen

LVK – Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar – har stilt seg i spissen for et ordføreropprop  mot regjeringens forslag om å fjerne eiendomsskatten på prodúksjonsinstallasjoner og utstyr samt linjer. Med dette mener LVK at regjeringen har tatt første skritt for å avskaffe kommunenes eiendomsskatt. Finansminister Siv Jensen har uttalt at all eiendomsskatt skal fjernes i denne stortingsperioden.

LVK skriver at forslaget til statsbudsjettet alene vil frata kommunene minst 1,2 milliarder kroner. «Blir forslaget vedtatt, står resten av eiendomsskatten foran en snarlig avvikling», heter det fra LVK.

Eiendomsskatten utgjør maksimalt 0,7 prosent av eiendommens verdi. De fleste land har eiendomsskatt, og Norge har lavere eiendomsskatt enn gjennomsnittet i OECD.

– I dag, onsdag ettermiddag, er det ordføreropprop foran Stortinget. Rundt 150 ordførere med tverrpolitisk bakgrunn viser sin motstand mot forslaget i statsbudsjettet. Alta kommune støtter oppropet hundre prosent, sier varaordfører Anita Håkegård Pedersen som er kommunens representant i LVK.