– Krever at politikerne kutter i egne ordninger

Utdanningsforbundet reagerer på nye lærerkutt.

VI MÅ ALLTID BLØ: Leder i utdanningsforbundet Anette Berger, her i samtale med Elvebakken-lærer Odd Johan Jakobsen, advarer sterkt mot kutt av nye lærerstillinger, og stiller spørsmål hvorfor skolen alltid må blø for å få balanse i økonomien.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Leder i Utdanningsforbundet i Alta, Anette Berger, reagerer sterkt på at det nå foreslås ytterligere kutt i lærerstillinger i Alta-skolen. I budsjettet er det anslått til 2,4 millioner kroner, noe som utgjør fire lærerstillinger. Tiltaket får fullårsvirkning da noen kutt er tatt i forbindelse med ressurstildelinga skoleåret 2017/2018. I tillegg skal en stilling kuttes i voksenopplæringa.


Foreslår dramatiske kutt: 150 stillinger står i fare

Rådmannen med besk medisin for å holde Alta kommune flytende.

 

Det får adrenalinet til å strømme hos lederen i Utdanningsforbundet.

– Utdanningsforbundet skjønner at oppvekst- og kultursektoren må være med å dra lasset når det gjelder kommuneøkonomien, men vi mener at de som har de største overskridelsene i budsjettet må ta ansvar for det. Vi har hatt kutt i lærerressurser hvert eneste år. Regjeringens satsing på økt lærertetthet ser vi lite til i Alta kommune. Gakori skole har eksempelvis hatt et kutt på fem lærerstillinger på like mange år, det til tross for at reduksjonen i antall elever har vært minimal, sier Berger og legger til:

– Slik kan det ikke fortsette! Det er vanskelig med tidlig innsats, se hver enkelt elev og legge til rette for god undervisning og læring når antall elever pr. lærer øker for hvert år. Politikerne får også ta sin del av ansvaret og se på hvor de kan kutte. Både frikjøp og møtevirksomhet bør reduseres.


– Balanserer på stram økonomisk line

...men skal gå 30 millioner i pluss i 2018.