– Bind renta og gi kommunen større forutsigbarhet

Alta kommune skal låne 425 millioner kroner i 2018.

TALLENE KLARE: Rådmannen i Alta, Bjørn Atle Hansen, presenterte i dag tallenes virkelighet for formannskapet.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

– Dette er lavt og ved å binde renta i 10 år vil det gi en større forutsigbarhet for kommunens økonomi, sa rådmann Bjørn Atle Hansen til politikerne i dagens formansskapsmøte.

Han slo fast at totalt, i hele planperioden, skal Alta kommune låne 1,3 milliarder kroner og fra 2021 øker rentebelastningen med 51 millioner kroner årlig. 

I dag har kommunen en lånebelastning på 72.000 kroner per innbygger, mens denne vil øke til 118.000 i 2019. 

Rådmannens tallgrunnlag til politikerne viser at Alta kommune per 2016 hadde en lånegjeld på 1,67 milliarder, mens den i 2021 vil ligge på 2,75 milliarder kroner. 

Under presentasjonen av budsjettforslaget for 2018 ba rådmannen politikerne heller fokusere på at man har et driftsbudsjett på 1,9 milliarder kroner, enn å legge vekt på alt man ikke har råd til å drifte eller gjennomføre.