– Årsmøtet i Alta Høyre kan avgjøre dok-8-forslaget

Laila Davidsen tror Erna vil stå ved garantien om utredning.

JA TIL UTREDNING: Erna Solberg på besøk hos Alta Høyre og Laila Davidsen. Da var Ernas budskap klart; sykehuset blir i Hammerfest, men Høyre skal sikre at sykehusstrukturen blir utredet.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Høyres helsetopp på Stortinget, Sveiung Stensland kommer torsdag til Alta for å bli oppdatert på sykehussaken.

– Jeg vet hvor viktig et trygt og godt helsetilbud for befolkningen er for Høyres medlemmer. Høyre i Alta har hatt helsetilbudet på toppen av vår agenda i alle fall de siste syv år. Nå kan medlemmene selv bidra til at også innbyggerne i Alta og Kautokeino kan ha trygghet for liv og helse, sier tidligere ordfører i Alta for Høyre, Laila Davidsen.

Stinn brakke

Når Alta Høyre inviterer til årsmøte torsdag kveld, spår den tidligere ordføreren at det blir «stinn brakke». For fra Stortinget kommer Sveinung Stensland for å få første hånds tilbakemeldinger fra Høyres medlemmer i befolkningssenteret i Finnmark. Stensland betegnes som selve nøkkelen til å snu Høyre fra å konsekvent blokkere for utredning, til å kunne stemme inn dokument-8-forslaget som vil sikre en helhetlig utredning av hvor sykehustjenestene i Finnmark skal leveres. Stensland er fraksjonsleder for Høyre i helse- og omsorgskomiteen, og dermed en av helseminister Bent Høies viktigste medspillere.

– Jeg oppfatter at Sveinung Stensland kommer til Alta med åpent sinn. Han og Høyres gruppe har ikke foråndskonkludert, og vil bli påvirket av et sterkt engasjement fra våre medlemmer og sypatisører. Selv om det er mange saker som skal behandles er det ikke til å legge skjul på at det er sykehussaken som har gjort at vi har invitert Stensland til Alta. Det er kort tid til stortinget skal behandle dok-8-forslaget, og Alta Høyre har tenkt å bruke tiden godt, klargjør Davidsen, som legger til at møtet vil være åpent også for de som ikke er medlemmer, men som vil vurdere å melde seg inn.

– Har gode kort

Den tidligere ordføreren mener hun og medlemmene i Alta Høyre stiller svært sterkt når de nå krever at Høyre på Stortinget må gå i front for å få et godt beslutningsgrunnlag for hvordan og hvor helsetjenestene i Vest-Finnmark skal leveres.

– Vi har et årsmøtevedtak fra Finnmark Høyre som krever en helhetlig utredning av strukturen. Statsminister Erna Solberg har flere ganger lovet full utredning av strukturen. Derfor kan ikke Høyre på Stortinget stemme ned et forslag som vil sikre et beslutningsgrunnlag som må ligge i bunn av framtidige utbygginger, synser Davidsen som inntil i høst også var stortingsrepresentant.

To ganger Erna-lovnad

Den tidligere Alta-ordføreren har på sin profilside på Facebook linket opp saken da Solberg var i Alta på besøk i 2010. Her ga hun klart uttrykk for at hun og Høyre ikke ville flytte sykehuset i Hammerfest til Alta. Samtidig lovet hun utbygging av helsetilbudet i Alta, og kom med en lovnad om utredning av strukturen.

– Det er ingen motstrid i dag mellom å utrede strukturen, og Ernas standpunkt om at sykehuset ikke skal flyttes fra Hammerfest til Alta. Kravet fra Alta er akuttilbud og fødeavdeling, som et tredje sykehus i Finnmark. En utredning vil kunne gi svar på om det er fornuftig å gi helsetjenestene nær der mesteparten av befolkningen i Finnmark befinner seg, påpeker Davidsen.

Garanterte utredning

I 2014 var Solberg på nytt i Alta. Denne gang som statsminister. Hun møtte Davidsen og Høyres sympatisører i kommunestyresalen. Her gjentok hun at helsetilbudet i Alta skulle utvikles.

På spørsmål fra Altaposten om ikke den følelsesladete debatten rundt flytting av tilbud og arbeidsplasser fra Hammerfest til Alta kunne vært unngått ved å få en helhetlig faglig utredning, var statsministeren klar og tydelig:

 – Vi skal foreta en grundig utredning før det blir gjort investeringer i sykehuset i Hammerfest. Forstår jeg det rett er det ikke snakk om investeringer i nytt sykehusbygg, eller renovering av det gamle, før etter 2020. Innen den tid skal regjeringen ha klar en nasjonal  helse- og sykehusplan.

– Så du kan garantere at strukturen er utredet før det blir gjort investeringer i nytt sykehusbygg i Hammerfest?

– Vi tar sikte på ha sykehus- og helseplanen klar i 2015, så mitt svar er ja på det spørsmålet. Men sykehusplanen vil ikke bli starten på noen lokaliseringsstrid. Sykehusene i Finnmark skal være i Hammerfest og Kirkenes, og så skal vi bygge ut spesialisthelsetjenester i Alta.

Laila Davidsen viser i dag til at det i i den nasjonale sykehusplanen, eller i underlagsdokumentene til planen, ikke finnes noen utredning av strukturen i Vest-Finnmark eller Finnmark.

– Jeg har lett grundig, og her er det ingenting. Så dokument-8-forslaget er eneste mulighet til å innfri garantien, klargjør Davidsen.

GA GARANTI: Statsminister Erna Solberg i Alta og lover full utredning av sykehusstrukturen samtidig som hun avviser å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta. 

 

Disse avgjør

Dokument-8-forslaget kommer til votering i plenum i Stortinget 5. desember. Da kan saken i realiteten være avgjort gjennom innstillingen til helsekomitéen. I komiteen finner vi flere sikre stemmer for forslaget, noe som er basert på uttalelser til parti og representanter. Lederen av komiteen, Olaug Bollestad (KrF), har uttalt til Altaposten at manglende utredning av strukturen er et overgrep mot befolkningen i Alta og Kautokeino. Nestleder Kjersti Toppe (Sp) og Senterpartiet har engasjert seg sterkt og kommet med klare løfter om en full faglig uøtredning. Det samme har Frp og Bård Hoksrud. Venstres Carl-Erik Grimstad er forpliktet av Venstre-ledelsen, som også står bak dok-8-forslaget.


Komitémedlemmer Stortingets helse og omsorgskomité:

 • Leder:                Olaug Bollestad, KrF
 • Første nestleder: Kjersti Toppe, Sp
 • Andre nestleder: Sveinung Stensland, H
 • Medlem:              Elise Bjørnebekk-Waage, A
 • Medlem                Torill Eidsheim, H
 • Medlem:               Grimstad, Carl-Erik, V
 • Medlem:               Tore Hagebakken, A
 • Medlem:               Bård Hoksrud, FrP
 • Medlem:               Jan Steinar Engeli  Johansen, Frp, (Møter fast for Listhaug, Sylvi)
 • Medlem:               Ingvild Kjerkol, A
 • Medlem:               Erlend Larsen, H
 • Medlem:               Tuva  Moflag, A (Har permisjon, Hussaini, Mani møter som vararepresentant)
 • Medlem:               Tellef Inge Mørland, A
 • Medlem:                Synnes, Marianne, H
 • Medlem:                Nicholas Wilkinson, SV