Direkte: Følg det første felles fylkestingsmøtet

nyheter

I vinduet over kan du følge fylkeskommunens streaming av det historiske fylkestingsmøtet der både Finnmark og Troms er representert. Streamen er hentet fra Finnmark fylkeskommunes hjemmesider ffk.no.