Utsatte hjertesenter-saken

Styret i Helse Nord utsatte avgjørelsen PCI-senterstrukturen i nord.

Bilde fra styremøte onsdag 25. oktober 

nyheter

Det er bygget opp et topptrent team for å ta vare på hjertesyke i landsdelen i Tromsø ved UNN. Det er et fagmiljø mange ikke bør gamble med ved å bygge ned i Tromsø for å få to sentre i landsdelen, i Bodø og Tromsø. Den betente saken var til behandling i styret til Helse Nord onsdag.

Resultatet av behandlingen ble at styret ber om mer informasjon i PCI-saken. Det selv om styret hadde med  seg en innstilling fra administrasjonen om oppbygging i Bodø, noe som i praksis kan vise seg å bli en nedbygging i nord. Bekymringen fra fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) har de siste dagene vært massive og entydige.

Styret i Helse Nord RHF hadde saken om et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø på sitt bord i møtet 25. oktober 2017.

– Styret ber om tilleggsinformasjon, og det vil vi få fra administrasjonen i Helse Nord RHF. Og så er det viktig å få enda bedre informasjon og forankring med politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark, sier styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle.

Vedtaket ble:

«Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å supplere informasjonen med følgende:

En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.

En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)

Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og samarbeid. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.»

Styret har bedt administrasjonen utarbeide et oppdatert saksfremlegg som  legges frem i styremøte i desember 2017.