Hvordan stemmer du i Helse Nord, Kari?

Styremedlemmene i Helse Nord settes under press.

HVA NÅ, KARI? Styremedlem Kari Jørgensen fra Alta må sammenmed styret i Helse Nord svare for om det finnes et beslutningsgrunnlag for nye vedtak i sykehussaken.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

I et brev fra ordføreren i Alta kommune, sendt tirsdag kveld til Helse Nord for videresending til styremedlemmene i Helse Nord, blir styremedlemmene i Helse Nord satt under press. Det personlige ansvaret for hver enkelt framheves.

«Hvert styremedlem har et selvstendig ansvar for best mulig helsetjenester for flest mulig mennesker innenfor tilgjengelige ressurser. Det må derfor foreligge en uhildet utredning før en beslutning av bygging av nytt sykehus vedtas», skriver ordfører Monica Nielsen.

Styret i Helse Nord har to representanter oppnevnt fra Finnmark. De to fra Finnmark er Kari Jørgensen og Johnny-Leo Jernsletten. Sistnevnte har meldt sykdomsforfall. Dermed er det kun Kari Jørgensen til å ivareta Finnmarks interesser. Jørgensen har i flere perioder vært representant i styret i Helse Nord, men har ikke markert seg med dissens eller innspill i forhold til sykehusstrukturen i Finnmark. Jørgensen er til daglig kommuneadvokat og ansatt i Alta kommune.

Ny sykehusrapport fra OE «slakter» Helse Nords fakta-gjennomgang

Alta-ordføreren krever at sykehussak på dagens møte utsettes.


Alta-ordfører Monica Nielsen har overfor Altaposten pekt på at beslutningsgrunnlaget for milliardinvesteringene i nytt sykehus ikke foreligger, og at den siste gjennomgangen til Oslo Economics som har vurdert beslutningsgrunnlaget for Alta kommune, er av samme oppfatning. Dermed kan også utredningsplikten som er lovmessig fastsatt være brutt.

  • Altaposten har forsøkt å komme i kontakt med Jørgensen på telefon, men får opplyst at telefonen enten er avslått eller utenfor dekningsområde.