– Har ikke råd til utekontakten

Fra årskiftet kan utekontakten være historie i Alta kommune.

FUNGERER GODT: Sofie Bjørnå opererer som utekontakt på Ungdommens hus, men nå vil administrasjonen i Alta kommune legge ned stillingen på grunn av økonomiske utfordringer.  Foto: Arkiv

nyheter

 – Av økonomiske årsaker avvikles utekontaktprosjektet fra årsskifte, heter det i innstillingen til hovedutvalgsmøtet fra administrasjonen. Neste uke er det opp til politikerne å ta en avgjørelse.

Flyttet til Huset

Fra 2017 flyttet Utekontakten til Ungdommens Hus og tidlig på året ble staben redusert til en ansatt, en stilling som i dag teller Sofie Bjørnå.

– Funksjonen til utekontakten ble styrket betydelig gjennom at de ansatte på Huset i stor grad allerede var koblet på de samme ungdommene og etter flyttingen har arbeidet mot grupper av ungdom og enkeltungdom blitt bedre samkjørt. De ansatte på Huset har også fått tilført ny kompetanse gjennom at Utekontakten er flyttet dit, heter det i begrunnelsen.

Fungerer bra

Fra Huset heter det at flyttingen har styrket arbeidet, selv om det finnes dem som mener tjenesten bør være i Alta sentrum. Utekontakten selv er fornøyd.

– Etter flytting til Huset har jeg fått et fagmiljø med andre ungdomsarbeidere som i stor utstrekning arbeider med de samme ungdommene jeg arbeidet med før. Jeg har nå et fagmiljø, kort vei til leder som kjenner de samme ungdommene og miljø som jeg arbeider med, skriver Sofie Bjørnå.

– Jeg har lokaler til arrangement og jeg møter nå ungdom på deres arena og på deres premisser, tilføyer hun, og tenker da også på de som henger på Amfi.

Må tilføres 600.000

For tredje året får Alta kommune penger fra Fylkesmannen til prosjektet. Tildelingene har forutsatt at Alta kommune har en opptrappingsplan med bruk av egne midler.  Det er derfor økonomien som er bakgrunn for forslag om kutt av tiltaket. Fortsettelse av utekontakten innebærer at det fra 2018 og videre i økonomiplanen må tilføres en ramme på kr 600 000 for ett årsverk og  kr 1,1 mill for en tjeneste med to årsverk. 

Ser behovet, men...

Rådmannen har ingen problemer med å se nødvendigheten av at noen driver oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøene, noe som kommer klart fram i utredningen. Vurdert opp mot andre behov og utfordringer har likevel ikke rådmannen funnet rom for å prioritere en videreføring av utekontaktprosjektet.