Studentoppgave: mellom 4.500 og 6.700 gikk i toget

OMFATTENDE: Toget som strakk seg gjennom sentrum inneholdt mellom 4.500 og 6.700 personer, ifølge estimater gjort av to mastergradsstudenter.  Foto: GeoNord AS

nyheter

I en lengre artikkel tar NRK Finnmark for seg hvor mange mennesker som faktisk gikk i folketoget for akuttsykehus i Alta 26. august. De har fått bistand fra to mastergradsstudenter, Bert Bruninckx og Jade Pate, ved Manchester Metropolitan University som har gått gjennom dronevideoer tatt mens toget strakk seg gjennom sentrumsområdet.

I den 19 sider lange rapporten konkluderes det med at det minimum gikk 4.521, maksimum 6.695 personer i «sykehustoget». Dette med bakgrunn i at hoveddelen av toget dekket et areal på 4.346 kvadratmeter, med en tetthet på mellom 1 og 1,5 personer per kvadratmeter, samt 209 kvdaratmeter «i front» med lavere tetthet, der det befant seg til sammen 175 personer.

Metodikken som er benyttet og konlusjonen i rapporten studentene har skrevet er ifølge NRK godkjent av Keith G. Still, professor i vitenskap om folkemengder.

NRK skal også ha presentert to dronevideoer fra forskjellige vinkler og en video tatt fra bakkenivå for Stephen K. Doig, professor i journalistikk ved Arizona State University. Han estimerer at mellom 5.500 og 6.000 personer gikk i folketoget.

Rapporten fra de to studentene ved Manchester Metropolitan University er å finne her.