Oslo Economics: – Står fjellstøtt på vår konklusjon

Helse Nord med notat som trekker sykehusutredning i tvil.

BEKLAGER: Finn Rygh synes det er synd at Helse Nord trekker integriteten til Oslo Economics i tvil.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Oslo Economics har levert en utredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark til oppdragsgiver Alta kommune. Det skulle de ikke ha gjort,  ifølge Helse Nord. Foretaket sier i et ferskt oppsummeringsnotat, som skal styrebehandles i foretaket 25. oktober, at utredningen er å betrakte som et partisinnlegg for Alta kommune.

– Vi ønsker ikke å gå inn i noen offentlig polemikk med Helse Nord i denne saken. Det er ikke bra for noen, men Altaposten kan sitere meg på følgende: Vi står ved alt vi har skrevet og konkludert med i utredningen. Ingenting av det som framkommer i notatet fra Helse Nord gir  grunnlag for at vi skal endre eller trekke tilbake noe av det som ligger i vår rapport. Rapporten står fortsatt fjellstøtt, sier partner i Oslo Economics, Finn Gjerull Rygh som har vært faglig ansvarlig for strukturutredningen.

Landet beste?

Mange av de vi har vært i kontakt med i det offentlige utredningsapparatet beskriver Oslo Economics (OE) som kanskje det største og beste analyse- og utredningsmiljøet i Norge. Det vises til at OE har utredet en rekke tunge, og ikke minst samfunnsspørsmål med enorm medieinteresse rundt. Deres utredning om lokalisering av et nytt sykehus til erstatning for eksisterende i Molde og Kristiansund, er kanskje mest kjente oppdrag for helseforetak. De siste ukene har de levert følgende rapporter for blant annet departement og direktorat :

  • Ny evalueringsrapport fra Oslo Economics viser at tilskuddsordning har ført til mer bredbåndsbygging i distriktene
  • Ny rapport om etableringshindringer i norsk dagligvaresektor
  • Hjelpetiltak i barnevernet er samfunnsøkonomisk lønnsomme
  • Rapport om byggteknisk konsulentvirksomhet
  • Ny rammeavtale med Skatteetaten 

Uverdig

Venstres Trine Noodt er sjokkert over at Helse Nord  trekker selskapets integritet i tvil. Det uten å legge fram dokumentasjon avviser HN flere av de funn OE har skrevet inn i sin rapport.

– Dette er hårreisende, og kommer etter at Helse Nord har avvist alle krav om utredning. Når Alta kommune i en presset situasjon forsøker å skaffe seg data fra et velrenommert og svært mye brukt analysefirma, går man ved hjelp av synsing inn å sår tvil om hva OE har lagt fram. Verst av alt er det at Helse Nord trekker integriteten i tvil hos OE, og nærmest sier at oppdragsgiver Alta kommune har kjøpt seg en ønsket konklusjon fra analysebedriften, sier Noodt.

Etter det Altaposten erfarer er de interne reaksjonene hos Oslo Economics over dette svært sterke, men for offentligheten har selskapet en mer diplomatisk versjon.

– Helse Nord må ha lov å ha meninger om kvaliteten på den rapporten vi har levert. Samtidig opplever vi det som trasig at foretaket trekker vår integritet i tvil, sier Finn Gjerull Rygh.