– Bør granske Helse Nord

Helse Nord har fått det til å koke med sitt innspill i sykehusdebatten.

SYKEHUSUTREDNING: Venstres Trine Noodt ønsker at Riksrevisjon og kontrollkomite på Stortinget skal granske Helse Nord for å se om det har fulgt opp utredningsplikten.  

nyheter

Venstres Trine Noodt krever granskning av Helse Nord. Blant mange politikerne som går rundt i adrenalintåka befinner også  ordfører Monica Nielsen seg. Hun verken klarer å skjule frustrasjon, iritasjon eller dyp skuffelse over notatet hvor Helse Nord redegjør for beslutningsgrunnlaget for å investere mellom to og tre milliarder kroner i et nytt sykehus i Hammerfest.

– Dette må være det optimale beviset på at det ikke finnes noen utredning for hva som er den beste sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Det er rett og slett tragisk dersom beslutningsgrunnlaget er så tynt som det framkommer i dokumentet fra Helse Nord som ble gjort offentlig i går. Jeg vil be om et møte med helseministeren for å få vite hva han nå vil gjøre? Beslutningsgrunnlaget er særdeles tynt, og det finnes ingen utredning, klargjør Alta-ordføreren og legger til:

– Dette er ingen utredning, det er et notat med politiske synspunkter.  Et notat som i all hovedsak er en opplisting av hva ulike politikere har sagt.

Skandale

Venstres Trine Noodt er om mulig enda mer oppbrakt enn Alta-ordføreren. Toppkandidaten til Venstre ved stortingsvalget stiller nå spørsmålet om hvorfor Helse Nord ikke la fram notatet om beslutningsgrunnlaget før valget.


– På meg er det ganske åpenlyst. Dette ønsket verken Helse Nord eller helseministeren skulle bli kjent av velgerne. Tynnere suppe enn dette er det ikke mulig å koke. Det skulle åpenbart være et forsvarsskrift for at det ikke er gjort noen utredning. Helse Nord forsøker å vise at det var riktig å la seg styre av tidligere helseminister Jonas Gahr Støre og nåværende helseminister Bent Høies ord om at de vet best, og at det ikke er behov for noen faglige utredninger. Når det ikke finnes framlagt fakta, faglige baserte utredninger eller dokumentasjon eller annet på at den struktur som er valgt er best, blir dette rett og slett en skandale, sier Noodt.

Hun mener det alvorlige i denne saken er at det ikke er lagt fram noen risikovurdering for 25.000 mennesker i Alta-regionen som har fra 14 til 27 mil til fødeavdeling og akuttsykehus. At saken har omfang som nasjonal skandale tilsier det faktum at Helse Nord skal investere opp mot tre milliarder kroner i et nytt sykehus på et beslutningsgrunnlag som ikke finnes.


– Notatet er ingen sykehusutredning

Helse Nord forklarer bakgrunnen for helsenotatet.

– Nå må noen ta denne saken til stortingets kontrollkomite. Jeg både håper og tror at også Riksrevisjonen på selvstendig grunnlag vil ta tak i saken og se om krav til utredning gitt gjennom lov og regelverk er fulgt, sier Noodt.

Bør granskes

Det er ikke det eneste som det nå kommer krav om skal granskes. Tidligere Alta-ordfører Laila Davidsen har ved flere tilfeller tatt til ordet for å granske interne planprosesser i helseforetaket. Hun har spesielt vist til Finnmarkssykehusets «Strategiske utviklingsplan (SU)» som legger føringer for utbygging av helsetjenestene i Finnmark de neste tiårene. Hun har holdt fast ved at det skjedde mye rart i prosessen med brudd av hørings- og normale forvaltningsprinsipp og at planen åpenbart ble styrt mot et bestemt resultat.

I en enstemmig uttalelse fra Alta kommunestyre sist tirsdag ble det vist til at prosessen og ferdig «Strategisk uviklingsplan» var av en slik karakter at KS Finnmark ville avvise hele planverket. Ifølge uttalelsen fra kommunestyret ble det aldri gjort noen utredning/vurdering av alternativ struktur.

Frustrasjon

Reaksjonen har vært massiv på Helse Nords ferske notat. Det er sjelden noen sak har utløst flere og sterkere reaksjoner inn mot redaksjonen fra Altaposten fra vanlige folk. Dette har vært fulgt opp av politikerne medregnet ordfører og en rekke representanter for ulike parti. En av de som kastet seg over tastaturet da Helse Nord-notatet ble kjent var gruppeleder for Frp, Claus Jørstad.

– Jeg er imponert over hva Jørstad har gjort på kort tid. I sitt innlegg på altaposten.no  plukket jo notatet fra Helse Nord fullstendig i fillebiter, punkt for punkt. For å si det sånn; Helse Nord har i alle fall ikke vist sentrale myndigheter at det ikke er behov for en faglig utredning, heller tvert om, sier stortingsrepresentant for Frp, Bengt Rune Strifeldt.

– Arrogant og uheldig

SVs Tommy Berg sier notatet og måten det ble lansert på i valgkampen er et nytt bevis på at helseforetaket har gått inn i sykehusdebatten og tatt  parti. Det igjen har blitt styrende.


– Helse Nords pinlige forsvarsskrift

– Omsorgen for fagmiljøet er mantraet til direktøren, samme dagen som foretaket gir fullstendig blaffen i hva fagmiljøet på UNN mener knyttet til hjertebehandling i nord.

– Dessverre tar Helse Nord ikke ansvar for liv og helse for oss som bor i Alta og Kautokeino. Om det går liv og helse tapt synes å være underordnet  målet om blokkere for utredning og fakta av hva som kan gi det beste helsestilbudet i regionen totalt sett. Når liv og død skal avgjøres av en helseminister som stopper en helhetlig utredning fordi han hevder å vite best, er det et signal på en utrolig arroganse, sier Berg og legger til:

– Når Helse Nord konsekvent jobber mot å få en helhetlig utredning på bordet understreker det bare tabben som ble gjort med å fjerne folkevalgt styring av helsetilbudet. Foretaksmodellen må snarest skrotes, men først av alt må Stortinget gripe inn å sikre at vi får et beslutningsgrunnlag før vi bruker tre milliarder kroner på et nytt sykehus.