Må innstille ny redningsskøyte

Redningsselskapet må droppe havgående skøyte.

VIKTIG: RS Vekteren og de frivillige i Alta Sjøredningskorps sørger for trygghet i Altafjorden. Redningsselskapet behøver imidlertid en ny havgående skøyte.  Foto: Rune Østlyngen

nyheter

Det er regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 fører til at Redningsselskapet må gå til dette skrittet.  Regjeringen støtter nemlig ikke tiltaket til ti millioner kroner som ville bidratt til å styrke sjøsikkerheten langs kysten av Nord-Norge, heter det i en pressemelding.

STORE AVSTANDER: Sentralstyremedlem Per Hindenes håper Stortinget lander på at de vil støtte en ny redningsskøyte utenfor kysten i nord.  Foto: Arkiv

Sentralstyremedlem Per Hindenes fra Alta synes det er svært beklagelig at regjeringen ikke har funnet plass til nødvendige midler i statsbudsjettet.

– Finnmark har særlige utfordringer knyttet til at det er store avstander med mange krevende havområder, flere deltakere i fiskeriene, i tillegg til at det er økende kommersiell trafikk med olje og varer gjennom nordøstpassasjen, mener han.

Selskapet har bygget opp viktig beredskap langs strekningen mellom Tromsø og Grense Jakobselv

• RS Reidar von Koss med base i Båtsfjord

• RS Odin med base i Havøysund

• RS Gjert Wilhelmsen med base på Sørvær

• RS Vekteren med base i Alta bemannet med frivillig mannskap

• RS Skomvær III med base på Skjervøy

• RS Gideon med base i Tromsø bemannet med frivillig mannskap

Det forhindrer ikke at Hindenes & Co ser at det er behov for styrket beredskap i Finnmark med et nytt fartøy.

– Store avstander skaper utfordringer knyttet til responstid, begrunner Hindenes.

 Redningsselskapet har vært i dialog med kommuner om vertskapsmuligheter og er klar med egne ressurser.

– Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet er bekymret over regjeringens manglende vilje til å prioritere flere redningsskøyter. Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår og som av egen erfaring ser hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen, melder hovedtillitsvalgt i Norsk Sjøoffisersforbund Kjetil Braaten i en pressemelding.