– Ikke vår feil at Høyre bryter løftet om sykepleier-utdanning

– Aldri opplevd større ansvarsfraskrivelse.

FULLT ORIENTERT: Alta kommune har møtt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (ute i permisjon) flere ganger og har nærmest bomardert han med argumenter for å restarte sykepleierutdanningen. I statsbudsjettet har det Høyre-styrte departementet ikke ofret sykepleierutdanningen verken penger eller ord.  Foto: Privat

nyheter

Høyre/Frp-regjeringen la i går fram forslaget til statsbudsjett, og det uten eneste ny studieplass for valglovnaden om igangsettelse av bachelorutdanning innen sykepleie i Alta.


– Dette er løftebrudd, Frank og Marianne!

Statsbudsjettet uten nye studieplasser i Finnmark.


– Et utrolig skuffende løftebrudd fra Frank Bakke-Jensen, Marianne Haukland og Høyre. Når Altaposten konfronterer Frank og Marianne med løftebruddet, forklarer de det med at politisk ledelse i Alta har gjort en for dårlig jobb. Det er ikke bare en fullstendig urimelig påstand, men er en ansvarsfraskrivelse på et nivå vi aldri tidligere har opplevd, sier ordfører Monica Nielsen (Ap) og varaordfører Anita Håkegård Pedersen.

Høyeste prioritet

Begge ordførerne har hatt sykepleierutdanninigen i Alta svært høyt på sin agenda de siste tre årene, og har brukt mye tid på å løfte fram utdanningen  både overfor sentrale politikere, og ikke minst innen UiT-systemet.

– Det er over vår fatteevne at Marianne Haukland kan få seg til å hevde at vi, det vil si Alta kommune, ikke har brakt videre budskapet om at Finnmark står overfor en rekrutteringskrise når det gjelder sykepleiere. Det har vært viktig i både høringsuttalelser, og ikke minst alle møtene vi har hatt med sentrale politikere. Det er selve hovedargumentet for at vi må utløse potensialet som ligger i lokal utdanning av sykepleiere i Finnmark. En sykepleierstudie i Alta vil komme alle kommunene til gode, og Bakke-Jensen og Haukland viser selv til at det også vil være svært viktig for helsetilbudet til den samiske befolkningen, påpeker Nielsen og Håkegård Pedersen.

Fortsatt tid

Da Høyre rett før valget i høst gikk ut med lovnaden om at de ville prioritere nye studieplasser til UiT slik at bachelorutdanning innen sykepleie i Alta kunne restartes, jublet også politisk ledelse i Alta.

– Fra vår side har vi hele tiden jobbet tverrpolitisk for denne saken. Derfor har høringsinnspill vært lagt fram for formannskapet, og Marianne Haukland har selv hatt alle muligheter til å påvirke hva kommunen skulle fokusere på. Når Høyre kom med lovnaden om studieplasser før valget senket vi skuldrene og tok dette som et tverrpolitisk seier for Finnmark. Skuffelsen er derfor enorm over at det ikke kommer en eneste ny studieplass til UiT, og at man heller ikke nevner sykepleierutdanningen med ett ord i statsbudsjettet, sier ordførerne.

De mener et sentralt spørsmål er hvorfor Høyre-toppene i Finnmark ikke har klart å overbevise kunnskapsministeren om nødvendigheten av studiet. Nå håper ordførerene at Haukland og Bakke-Jensen er ærlige og beklager at de ikke har klart å levere på løftene som ble gitt. Samtidig påpekes det at alt håp ikke er ute, og at de to kan bidra til å redde saken i land.

– Statsbudsjettet er ikke vedtatt. Det er ikke snakk om store summer for å få igangsatt sykepleierstudiet, og det bør være mulig å jobbe det inn i et endelig budsjett. Vi lover å gjøre alt vi kan for å få Ap og SV til å ta med studieplassene i våre partis respektive alternative statsbudsjett, og står vi sammen i denne jobben er det fullt mulig å skape flertall i Stortinget, klargjør Monica Nielsen og Anita Håkegård Pedersen.

Møtte kunnskapsministeren

Overfor Altaposten har politisk ledelse lagt fram en oversikt over noen av møtene hvor kommunen har påvirket beslutningstakerne for å sikre en restart av sykepleierutdanningen i Alta. Utdanningen ble tidligere gjennomført ved det som den gang var Høgskolen i Finnmark, da som en prøveordning. Søkning, gjennomføringsgrad og karaktersnitt ga en entydig konklusjon; sykepleierutdanningen i Alta var en kjempesuksess.

– At sykepleierutdanningen i Alta ikke ble videreført er et stort mysterium som vi egentlig aldri helt har fått et klart svar på. Vi har imidlertid jobbet hardt for å få utdanninga på plass, sier ordfører Monica Nielsen.

  • 8 feb 2017:  Møte med  kunnskapsdepartementet (avdelingsdirektør og rådgiver) og Kommunal og moderniseringsdep. (fagdirektør) De var i Alta i forbindelse med lærerutdanninga. Ordførerne tok også opp sykepleierutdanninga og gjorde den til et sentralt tema.
  • 29 mars: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var i Alta i forbindelse med et innspillsmøte om rekruttering av lærere. I dette møtet tok ordfører Monica Nielsen opp sykepleierutdanning til Alta.  Dette ble også fulgt opp etter det offisielle møtet i samtale med ministeren.
  • 18 august: Kunnskapsministern i Alta på åpningen av UIT. Igjen var  sykepleierutdanning med i ordførerensinlegg, en  hilsen til ministeren og studenter.
  • 18 august:  Særmøte med rektor Anne Husebekk der sykepleierutdanningen var tema. Politisk ledelse har før og etter hatt god dialog med ledelsen på UIT, å jevnlige møter hvor sykepleierutdanningen alltid har vært tema.
  • Internt i Ap har ordføreren tatt opp sykepleierutdanninga ved flere anledninger i 2017. Blant annet har nestl3eder Trond Giske vært i Alta og blitt orientert om nødvendigheten av å utdanne flere sykepleiere, og den suksessen som prøveordningen i Alta viste seg å være.