Torskeavtale i boks – fortsatt høy kvote

Ny avtale med Russland signert.

I MÅL: Fiskeriminister Per Sandberg er glad for at fiskeriavtalen er på plass.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix.

nyheter

–  Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, heter det i en pressemelding fra fiskeriminister Per Sandberg. Avstalen ble signert i Kazan torsdag.

Den totale torskekvoten for 2018 er på 775 000 tonn. Det gir høy verdiskaping. I tillegg kommed de andre bestandene.

Det betyr at Norge og Russland har blitt enige om kvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2018 vil være 350 159 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst, heter dey i pressemeldingen.