Ingen velgere klaget på valget

En organisasjon hadde levert klage, men den ble ikke tatt til følge.

NY FULLMAKTSLEDER: Sandra Marja West ble valgt til leder av Sametingets fullmaktskomite.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Sandra Marja West, som leder fullmaktskomiteen i Sametinget, presenterte i dag resultatet av sametingsvalget.

– Den ene klagen fra en organisasjon vil ikke påvirke resultatet av valget. Jeg foreslår derfor at valgresultatet godkjennes, sa Sandra Marja West.

Sametinget stemte deretter over saken og ga enstemmig sin tilslutning til at valget kjennes gyldig.