Endelig tilbake som sametingspresident

Aili Keskitalo valgt for fire år.

MAKTSKIFTE: Etter en lang debatt, ble Aili Keskitalo som ventet valgt til ny president for Sametinget. Vibeke Larsen kunne gratulere.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Sametinget har fått ny president, som ble dynget ned ned med blomster og gratulasjoner.

Men hun ble ikke valgt uten motkandidat. Selv om det ikke var noen som helst spenning knyttet til valget av sametingspresident, stilte opposisjonen likevel motkandidat. Stemmetallene ble ikke uventet 22 for Aili og 17 for motkandidaten Lars Filip Paulsen (H)

Styrking og samarbeid

Aili Keskitalo la fram sin gruppes programerklæring i formiddag, der hun tok utgangspunkt i Peder Jalvis dikt Snøfnugg, som forteller hvordan man kan være sterk selv om man er liten. Keskitalo fremhevet behovet for samarbeid mellom ulike organisasjoner, kommuner og myndigheter, fordi samarbeid kan gi bedre resultater enn intet samarbeid.

Hun slo fast at samisk mangfold gir makt og takket for at hun kunne legge fram programerklæringen fra NSR,  Senterpartiet, NSR Sab, Flyttsamelista og ÅSG. 

Isak Mathis O Hætta fra Fastboendes liste fremmet Høyres Lars Filip Paulsen som presidentkandidat på vegne av Dalon Fastboendes liste, Høyre, Frp og Nordkalottfolket.

Mange kamper

Avtroppende president Vibeke Larsen la fram et notat for plenum, der hun tok for seg status for samiske saker i dag.

– Vi er stolte som Norges urfolk, men vi står foran store utfordringer, sikre grunnleggende budsjett for de samiske sakene. Jeg vil oppfordre det nye sametinget til å føre videre deg arbeidet som er gjort for å sikre samisk språk og kultur og vi vet vi står foran en rekke kamper for samiske rettigheter, sa den avtroppende presidenten