– Dette er løftebrudd, Frank og Marianne!

Statsbudsjettet uten nye studieplasser i Finnmark.

LOVNAD: Frank Bakke-Jensen og Marianne Haukland gikk ut i valgkampen med lovnad om at Høyre skulle prioritere nye studieplasser til et fireårig sykepleierstudium i Alta. Statsbudsjettet har ikke ei krone til studiet.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

I slutten av august i valgkampens siste fase gikk Høyres to toppkandidater, Franke Bakke-Jensen og Marianne Haukland ut med gladnyheten til  alle som har kjempet for å få reetablert sykepleierstudiet i Alta ved universitetet. Sykepleierstudiet ble gjennomført med stor suksess som prøveordning ved det som den gang var Høgskolen i Finnmark, og nå var Høyres toppkandidater klar for å gjeninnføre utdanningen.

I regjeringens og utdanningsminister Henrik Asheims (H) forslag til statsbudsjett er ikke «UiT – Norges arktiske universitet» tildelt en eneste ny studieplass. Uten nye studieplasser, ingen sykepleierutdanning i Alta.


– Utrolig skuffende, ikke minst på bakgrunn av lovnadene som er gitt fra Høyres toppkandidater. Dette oppleves som et klart løftebrudd, sier en av de som har jobbet hardest med å få reetablert sykepleierstudiet, varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV).

Skylder på Ap og SV

Stortingsrepresentant Marianne Haukland (H) sier at hun og Frank Bakke-Jensen ikke løper fra løftene som ble gitt i forkant av valget 2017.

– Nei, på ingen måte. Vi vil ha sykepleierutdanningen i Alta høyt på vår arbeidsliste fram mot statsbudsjettet for 2019, og skal gjøre alt for det kommer inn studieplasser til sykepleierstudiet i Alta, klargjør Haukland.

Hun hadde håpet å få studieplassene på plass allerede i årets statsbudsjett, men når det ikke gikk mener hun at ordfører Monica Nielsen (Ap) og varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) må ta et stort ansvar for at det står null på budsjettet på denne posten.

– Som lokalpolitiker tok jeg opp i politiske fora at kommunen og politisk ledelse i Alta kommune måtte gjøre en jobb med å synliggjøre sykepleierkrisen, ikke bare i Alta, men i hele Finnmark. Med klare og tydelige høringsinnspill fra Alta på dette punktet ville vi politisk fått viktig drahjelp. Da ville fagetaten sett behovet og dermed skrevet inn sykepleierutdanningen i Alta på statsbudsjettet. Her har dessverre Altas politiske ledelse gjort en alt for dårlig jobb, og mye derfor er utdanningen satt på vent, forklarer Haukland.

Hun tror sykepleierutdanningen kommer, ikke bare i Alta, men på alle av universitetets campuser i Finnmark.

– Skal vi dempe sykepleierkrisen er det behov for sykepleierutdanning i Alta, Hammerfest og Kirkenes. Dette jobber Høyre med.

Klar tale

Hva var det Frank Bakke-Jensen og Marianne Haukland egentlig lovte? I et oppslag i Altaposten 25. august (se linken til saken under) sier Høyre-toppene at de vil prioritere studieplasser til sykepleierutdanningen, og dermed legge siste brikke på plass for å få reetablert studiet som kan forebygge en kommende sykepleierkrise i Finnmark.


Høyre leker ikke skole

... og nå lover de sykepleierutdanning i Alta.

 

– I utgangspunktet er vi forsiktige med å øremerke studieplasser, av respekt for universitetets selvstendighet. Høyre ønsker å få på plass en bachelorutdanning innen sykepleie i Alta, og vil prioritere studieplasser til utdanningen, var meldingen til velgerne i Alta fra Høyres toppduo i Finnmark ved stortingsvalget, Frank Bakke-Jensen og Altas Marianne Haukland.

I oppslaget pekte de to på at sykepleierutdanning i Alta ikke bare ville være viktig for å møte det framtidige sykepleierbehovet i befolkningssenteret, men at en slik utdanning også var svært viktig for den samisktalende delen av befolkningen:

– Det kan være en god løsning å se dette i sammenheng med sykepleierutdanning ved høyskolen i Kautokeino.

– Trodde alt var OK

Varaordfører Håkegård Pedersen forteller til at Altaposten at hun ikke helt klarer å avgjøre om hun er mest overrasket eller skuffet over løftebruddet.

OVERRASKET: Klart løftebrudd, sier varaordfører Anita Håkegård Pedersen om at Høyre ikke stiller opp med sykepleiertudanning i statsbudsjettet slik partiet har lovet.  Foto: Arne Hauge

 

– Med forbehold om at det virkelig stemmer at det ikke kommer noen nye studieplasser, og at sykepleierutdanningen i Alta er skjøvet ut i det uvisse, er dette en enorm personlig nedtur for meg, for Alta og for Finnmark. Jeg tror ikke det er en eneste kommune i Finnmark som ikke føler på rekrutteringskrisen for sykepleiere. Selv i en kommune som Alta som normalt rekrutterer svært godt, har kjempeproblemer med å få turnuser til å gå opp og må ty til bemanningsbyråer. Jeg tør ikke en gang tenke på sykepleierkrisen som vil møte oss når storsatsingen innen helse og omsorg i Alta er gjennomført. Da vil kravet til «hender» og kompetanse øke dramatisk, sier varaordføreren og SV-politikeren og legger til:

– Etter at Høyre gikk så høyt på banen som de gjorde i valgkampen og nærmest garanterte for oppstart av fireårig sykepleierutdanning i Alta, har jeg gitt dem mye skryt. Her har alle trodd at alt var på plass, så følges ikke lovnadene opp. Hva der det som skjer? Slik jeg forstod rektor Husebekk var alle brikker lagt, og det stod kun på nye studieplasser som altså Høyre gikk ut og lovte skulle prioriteres.