Øker «kinomomsen»

Illustrasjonsfoto.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

nyheter

Regjeringen hever den lave momssatsen, noe som vil føre til økte inntekter med over en halv milliard kroner. Den laveste momssatsen økes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett, etter det NTB erfarer.

Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.

Den såkalte lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.

Regjeringen erkjenner etter det NTB forstår at økningen vil kunne gi en noe redusert etterspørsel etter disse tjenestene og en lavere omsetning.

Satsen ble sist hevet fra 8 til 10 prosent i 2016.