– Kom på møtene med dine innspill!

Ordfører Monica Nielsen vil ha flere på banen.

LYTTER: Alta kommune er godt i gang med sine folkemøter, her fra møtet i Korsfjord i slutten av september.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Alta kommune er godt i gang med sine folkemøter i forbindelse med rulleringen av arealplanen.

– Jeg ønsker å oppfordre innbyggerne til å komme på disse møtene. Vi planlegger hvordan vi skal ha det i Alta i fremtiden og ser blant annet på hvordan vi skal utvide boligområder, nærings- og industriområder og hvor nye områder kan komme i samspill med natur og friområder, sier Monica Nielsen.

Tre av møtene er allerede gjennomført, nemlig i Kvalfjord, Korsfjord og Kviby. I dag er det møte i Langfjordbotn, mens Talvik venter på torsdag. Deretter blir det møter i både Øvre Alta og Saga, før det siste møtet er i kommunestyresalen 26. oktober.

– På folkemøtene orienteres det om planprosessen, men framfor alt ønsker vi dialog. Alle innspill er velkomne, enten det er behov om båtplasser, gang- og sykkelveier, skiløyper, meninger om fortetting i etablerte boligområder, ivaretakelse av friområder, turstier, eller hvor høyt vi skal tillate aktører å bygge, sier Nielsen.

Det er også mulig å sende inn sine innspill om framtidig arealbruk, både i eget nærområde og i kommunen for øvrig.

Frist for å sende innspill i tidlig fase er 17. november, etter alle folkemøtene er gjennomført.