Fikser trygg gangvei – kan vinne 30.000

Tre nominerte til fylkeskommunal pris.

TRYGGHET: Privat sørger for brøyting langs E6-traseen.  Foto: Arkiv

nyheter

På E6 på Transfarelv går det fort unna med mange kjørende. Det har fått private til å ta affære i form av en gangvei.

– Transfarelv brøytelag er nominert etter at de på frivillig basis har vintervedlikeholdt et friområde for myke trafikanter langs E6, heter det i begrunnelsen for nominasjonen.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel skal neste uke avgjøre hvem som får prisen. Av tre kandidater, er både Kautokeino og Alta representert.

I Kautokeino finner vi også en god kandidat. Karen Lovise Siri med flere  er nominert for sitt engasjement for å blant annet få etablert gangsti for trafikantene i Kautokeino kommune. Bernt Oldernes er nominert for sitt arbeid gjennom Oldernes Trafikkskole og Teoriappen AS.

Trafikksikkerhetsprisen er en årlig æresbevisning som markerer prisvinnerens særlige innsats for å bedre trafikksikkerheten i fylket. Den skal stimulere til tiltak og engasjement blant enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og andre som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave, heter det

Prisen består av et pengebeløp på kr. 30 000,  samt et kunstverk.