2,8 millioner kroner mindre å rutte med

Kraftig reduksjon i spillemidler til kulturbygg.

KRAFTIG REDUKSJON: Kulturdepartementet har de siste fem årene redusert tilskuddsrammene for spillemidler til kulturbygg med over to tredeler.  Foto: Arkiv

nyheter

– Kulturdepartementet har de siste fem årene redusert tilskuddsrammene for spillemidler til kulturbygg med 64 prosent, eller over to tredeler, heter det i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

Hovedutvalgsleder for kultur Geir Ove Bakken hevder at dette gir store konsekvenser for det lokale og regionale kulturlivet i Finnmark, og gjør fylkeskommunens forvaltning og prioritering av disse midlene svært uforutsigbar.

– Utviklingen er urovekkende. En ytterligere reduksjon kan sette hele tilskuddsordningen i fare. Forventningene må være at det legges mer penger i potten, sier han i pressemeldingen.

I tabellen nedenfor følger en oversikt over tilskuddene til Finnmark de siste fem årene:


2013

2014

2015

2016

2017

Kr 4 468 824

Kr 4 352 556

Kr 3 251 522

Kr 2 261 717

Kr 1 627 826


– Går ut over småstedene

Bakken påpeker at pengene som i mange tilfeller er avgjørende for å opprettholde og utvikle kulturlivet ved mindre tettsteder og bygder i fylket, og viser til at de siste årene har midlene bidratt til realisering av flere prosjekter i Finnmark, blant annet bygging av nytt kulturhus i Kjøllefjord og rehabilitering av Tverrelvdalen samfunnshus.

Andre prioriteringer

Til Altaposten sier statssekretær Bård Folke Fredriksen følgende:

– Vi har i de siste budsjettene prioritert budsjettposten nasjonale kulturbygg – ikke minst i form av særskilte tiltak i fylkene Rogaland, Hordaland og Vest-Agder som har vært særlig hardt rammet av økt arbeidsledighet. De samlede statlige bevilgningene til kulturbygg er betydelig høyere i 2017 enn i de foregående årene. Det har altså ikke skjedd en nedprioritering av de samlede investeringene i kulturbygg, men det er andre ordninger enn den desentraliserte spillemiddelordningen som har blitt prioritert av naturlige grunner.