Nå er fasiten her: så mange gikk i tog for sykehus til Alta

...trodde du politiet tok hardt i da de anslo 7.000 mennesker? Tvert imot!

Størrelsen på sykehusmarkeringen viser seg å være enda mer imponerende enn tidligere antatt; det møtte ikke bare fram 7000, men 9.700 med krav om akuttsykehus i Alta.  Foto: GeoNord AS

nyheter

Under befaringen på Alta helsesenter med Senterparti-toppene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe, fortalte varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) om et folkelig engasjement uten sidestykke i Finnmark – og kanskje også landet for øvrig.

– Kampen for et trygt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i Alta og Kautokeino er ikke en politikersak. Det er et folkelig engasjement uten sidestykke, slo varaordføreren fast da hun innledet under befaringen fra Senterparti-politikerne.

Ifølge Håkegård Pedersen er det gjort nøyaktige tellinger om hvor mange som deltok. Politiet anslo folkemengden som trosset et aldeles forferdelig høstvær 26. august for for å markere kravet om akuttilbud og fødeavdeling, til å være 7000.

– Nå er det gjort tellinger ved bruk av dronebilder. Det viser seg å være tett på 10.000 mennesker med på markeringen, mer nøyaktig 9.700, klargjorde Anita Håkegård Pedersen.