Slik vil vegvesenet hindre flere MC-ulykker

– Motorsyklister er fortsatt mer ulykkeutsatt.

Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix 

nyheter

I en pressemelding fra Statens vegvesen heter det at  vegvesenet sammen med samarbeidspartnere som NMCU og NAF MC gjør en rekke tiltak rettet mot MC-førere. Dette er blant annet omfattende føreropplæring, holdningskampanjer, rapportering av «vegfeller», lavterskel førerkurs og riktig bruk av hjelm og verneutstyr.

Det har ført tll at i perioden 2010-14 har det vært 38 prosent færre dødsulykker på MC sammenlignet med 2005-09. På samme tid har antall motorsykler i trafikken økt med 22 prosent.

Videre heter det at risikoen for å omkomme og bli hardt skadd er blitt redusert med 27 prosent for lett MC og 40 prosent for tung MC,  ifølge en analyse TØI har gjort for Vegvesenet basert på etatens ulykkesanalyser av 254 dødsulykken fra 2005-14.

Nye tiltak

Selv om det blir stadig færre ulykker med motorsykkel vil Statens vegvesen vurdere flere nye tiltak mot MC-ulykker.

– Selv om vi har hatt en positiv utvikling etter 15 år med målrettet arbeid skal ulykkene også på dette området fortsatt ned fremover Motorsyklister er fortsatt mer ulykkeutsatt sammenlignet med andre grupper i trafikken, sier Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen i pressemeldingen.

– Vegvesenet skal nå revidere sin nasjonale strategi for motorsykkel og moped. Det arbeides også med konkrete tiltak mot MC-ulykker i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-21, sier Haslie og legger til at det er ikke mulig å peke på ett tiltak som har bidratt mest til den positive utviklingen.

– Men vi mener at den samlede tiltakspakken i den nasjonale MC-strategien har riktig innretning.

TØI-rapporten peker på forslag til flere tiltak:

  • Tiltak for å øke MC-enes synlighet forfra, som alternative eller supplerende nye frontlykter
  • Elektronisk nøkkel mot kjøring uten førerkort
  • Bedre sikring av parkerte MC som tiltak mot kjøring med stjålne MC
  • Automatisk fartstilpasning (Intelligent speed adaptation, ISA) som varsler føreren om at hastigheten er for høy
  • Automatisk ulykkesvarsling