Krever full stans i vindkraftprosjekt

Klar tale fra Naturvernforbundet.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

nyheter

Naturvernforbundet i Finnmark har tidligere gått imot vindkraftprosjektet Davvi, på Laksefjordvidda. I en pressemelding fra Naturvernforbundet Norge fremgår det at landsstyret i forbundet nå følger etter, og går imot prosjektet.

Ifølge forbundet vil anlegget legge beslag på rundt 78 kvadratkilometer.

– Og dette midt i Norges nest største sammenhengende inngrepsfrie naturområde. Området er svært attraktivt for fiske- og turinteresserte lokale og tilreisende og ligger rett ved Rásttigáisá, som er et samisk hellig fjell. Naturvernforbundet går mot vindkraft i området da det vil gi uforholdsmessig store negative konsekvenser for naturen, lokal høsting, reindrift og samiske kulturminner, heter det i en pressemelding.

Her fremgår det videre at forbundet mener man må dra erfaring fra det mye mindre anlegget på Gartefjell:

– 17 vindturbiner på et areal på 1,6 kvadratkilometer har ført til at omlag 90 prosent av reinen skyr ei halvøy på 67 kvadratkilometer, som tidligere var beite for over 1.000 rein. På Davvi vil man bygge rundt 267 vindturbiner som er større enn de på Gartefjellet, dette vil føre til at langt større områder ikke kan brukes til reindrift, heter det.

– Dette prosjektet legger beslag på store naturområdet av høy verdi og har store negative innvirkninger på naturmangfoldet. Det er også stor lokal motstand mot prosjektet, tillegges det.

Forbundet understreker at de krever full stans i utbyggingsplanene for Davvi, og oppfordrer selskapet bak - Grenselandet AS - til å trekke sin søknad.

– Videre ber vi NVE og regjeringen å si nei til vindindustri i områder som er viktige for reindrifta, og i de områdene som ennå har opprinnelig natur og ikke er påvirka av større inngrep.