Bekymret for veikryss

Beboer frykter høy fart like ved avkjørselen i Gargiaveien.

AVKJØRSEL: En som ferdes langs denne veien daglig mener denne avkjørselen er farlig plassert i forhold til svingen og økt trafikk med stor hastighet.   Foto: privat

nyheter

Avkjørselen fra Gargiaveien ned mot Stengelsen like før en sving gjør at en som ferdes daglig på denne veien reagerer. Statens vegvesen mener imidlertid at avstanden frem til svingen er innenfor kravene.

– Avkjørselen like før søppelplassen er i 80-sonen, like før en sving og i en liten bakke. Her har biler og trailere høy fart, og det går mange skolebarn langs veien til busstoppet. Dette må være en av Altas farligste avkjørsler, mener Randine Wisløff som bor i Sorrisniva og ferdes langs denne veien daglig.

Avkjørselen hun snakker om, går til beboere, bedriften Trasti&Trine og fiskeplassen Stengelsen med gården som eies av Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). Den brukes også mye til rekreasjon for Altas innbyggere. Det er – når en kommer fra Alta – like før avkjøringa til Stengelsmoen avfallsplass.

– Det er økende trafikk her, både med økende turisme, økende tungtrafikk og økende trafikk til Bollo hytteområde, sier hun.

Wisløff frykter for at det skal skje en ulykke.

HØY FART: Økende trafikk med høy fart gjør at folk som ferdes her daglig opplever avkjørselen fra Gargiaveien som farlig.   Foto: privat

 

– Jeg mener det kunne vært gjort noe med fartsgrensen her, eller andre tiltak som gjorde det mer oversiktlig, sier hun.

Har du selv opplevd farlige situasjoner her?

– Jeg har heldigvis ikke det, men det er også fordi kunnskapen til de som bor her om hva slags trafikk som kan komme, er stor. Men vi vet jo ikke hvem andre som kan dukke opp på veien, av tungtrafikk og så videre, sier Wisløff.

Ifølge henne har man også vikeplikt for kjøretøy som kommer fra denne veien. Dette er imidlertid ingen selvfølge, da veien ikke er avmerket som egen vei ut fra Gargiaveien.

– Man har vikeplikt for veien og man vet jo heller ikke hvem som kommer fra Alta og skal krysse veien for å ta av her, sier Randine Wisløff.

FRYKTER FARLIG VEI: Randine Wisløff ferdes daglig langs Gargiaveien og opplever økende trafikk langs det hun mener er en farlig avkjørsel.   Foto: Odd Magne Haugen

 

 Vegvesenet tilbakeviser

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for denne fylkesveien, fv30 Gargiaveien. De har gjort sine beregninger, og mener avkjørselen er forsvarlig.

– Jeg har sett på kartet og målt avstanden frem til svingen. Ifølge kartet skal det være nok avstand til at denne avkjørselen skal være ok. Her langs Gargiaveien ser det for meg ut til at det er greit, sier Elisabeth Jomisko i Statens vegvesen region nord.

Hun forteller at alle avkjørsler må godkjennes av Vegvesenet, selv om det også finnes noen gamle avkjørsler som har fulgt med.

– Dersom vi får en henvendelse om å utbedre trafikksikkerheten ved en konkret avkjørsel, så vil vi kunne se på utforming av avkjørselen, fartsgrense- eller sikttiltak, sier Jomiska.

For å finne ut hvilke og om noen tiltak skal gjennomføres, vil Vegvesenet være i dialog med brukere av avkjørselen først.