25 fikk beltegebyr på bussen

– De yngre har blitt flinkere.

NULL GEBYR: Ingen i Finnmark fikk gebyr under vegvesenets beltekontroll sist uke. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Statens vegvesen kontrollerte 1.123 busspassasjerer i Nordland, Troms og Finnmark i forrige uke. Ifølge en pressemelding fikk 25 personer i bussene gebyr for manglende beltebruk. I tillegg fikk tre bussjåfører gebyr.

I Finnmark kontrollerte vegvesenet 49. Ingen av disse gebyr.

Flesteparten av kontrollene ble utført i høyhastighetsveger, altså der fartsgrensen er over 60 kilometer i timen.


                                                                               
Antall kontrollerteAntall gebyrer
Helgeland756
Salten5379
Midtre Hålogaland21110
Midt-Troms2510
Finnmark490
Totalt112325

– Vi er fornøyd med den utviklingen vi ser blant de yngre passasjerene som er blitt flinkere til å ta på seg beltet i bussen, sier Ann Synnøve Elvevoll i Statens vegvesen, Region nord.

– Derimot er vi ikke helt fornøyd med at tre av de fem bussjåførene som ble ilagt gebyr på landsbasis var i Region nord. Bussjåførene oppfordrer passasjerene til beltebruk, da skal de også gå foran som et godt eksempel. Derfor er det ikke bra å se at så mange ble stoppet uten belte, sier hun.

Økt fokus på beltebruk

Statens vegvesen har hatt økt fokus på beltebruk i buss de siste årene, og det gjennomføres kampanjeuker både vår og høst i tillegg til belte-kontrollene ellers i året.

– Stadig flere kjenner til at det er påbudt å bruke belte i buss, og at gebyret er på 1500 kroner for å ikke bruke beltet, avslutter Elvevoll.