Har allerede 2.500 medlemmer

Hvem leder Folkeaksjonen fram mot etablering av akuttsykehus?

ÅPNES 14. OKTOBER: Hvem skal lede Folkeaksjonen? Konvelutten med navnkomiteens kandidatforslag åpnes først for offentlighet på årsmøtet 14. oktober.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det er et spørsmål valgkomiteen i «Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta» har hatt på sitt bord i noen uker. I tillegg var oppdraget å finne fram til totalt fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.

– Vi har vurdert og tatt oss den frihet å legge fram ei innstilling på leder og nestleder og fem styremedlemmer og fire varamedlemmer. Det blir opp til årsmøtet om de følger vårt råd både om antall og de foreslåtte posisjonene, sier to av valgkomiteens medlemmer Steinar Hardersen og Gunvald Nilsen.

De vil ikke offentliggjøre hvem som er deres kandidat til å lede Folkeaksjonen, men røper at det er en person som alle forutsetninger til å gjøre jobben for lokalsamfunnet.

– Vi er fornøyd med det styret vi legger fram forslag på. Noen spurte har selvsagt tenkt nøye gjennom og sett at de ut fra arbeidssituasjon og familie ikke har kunnet engasjere seg i den grad det er nødvendig for at folkeaksjonen skal lykkes. Andre har gitt et ja og vi har hatt mange alternativer å velge mellom, sier Hardersen og Nilsen.

Begge understreker at innstillingen har lagt en kabal der det er tatt hensyn til kjønn, balanse i partipolitisk ståsted og distriktsrepresentasjon.

– Allerede har Folkeaksjonen 2.500 betalende og registrerte medlemmer. Flere kommer til. Vi tror at det skal bli et godt besøkt første årsmøte som avholdes lørdag14. oktober, forteller de to fra valgkomiteen som i tillegg til de to har bestått av Jenny Marie Rasmussen, Alf Bjørn og Roar Knutsen.