– Fikk sykehusinfo i Hammerfest

Toppolitikerne Kjersti Toppe og Per Olav Lundteigen møtte Finnmarksykehuset.
nyheter

Tidlig onsdag troppet en delegasjon fra Senterpartiet opp ved Hammerfest sykehus for å sikre seg en bredest mulig informasjon om sykehusstrukturen og de utfordringer som finnes i Vest-Finnmark.

– Møtet var slik jeg opplevde det konstruktivt og nyttig med tanke på de samtaler vi skal ha med Alta kommune senere i dag, sa Jan Martin Rishaug, koordinator for befaringen til to av Senterpartiets mest sentrale helsepolitikere som har engasjert seg i kampen for gode lokale akutt- og fødetilbud.

Hos Finnmarkssykehuset stilte administrerende direktør Eva Håheim Pedersen opp med blant annet avdelingsoverlege og gynekolog Eva Petrikke Olsen. Nyvalgt stortingsrepresentant Geir Iversen må også nevnes som en viktig brikke både for samtalene i Hammerfest og møtene i Alta.

Senterpartiet var tidlig ute og pekte ut en løsning med tre akuttsykehus i Finnmark, hvorav ett i Alta. Partiet har også garantert at de vil kreve og stemme for en full faglig utredning av strukturen.

Når dette skrives er delegasjonen ankommet Alta og sitter i møte politisk og administrativ ledelse i Alta kommune.