Dette mener vi om de nye rutene

En tredjedel vil ha bussen til Saga boligfelt i stedet for Nerskogen.

Altafolket engasjerer seg i busstilbudet. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Lill Vivian Hansen / arkiv

nyheter

Folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik ba sist uke altaværingene svare på en spørreundersøkelse om bybussrutene. Mandag kom svaret på blant annet det nye reviderte busstilbudet, som planlegges iverksatt neste år.


– Si din mening om bussruta

Om du mener noe om bybussrutene i Alta, er det nå du bør komme på banen.


Av de 340 som svarte på undersøkelsen, sier 41 prosent at de er positive til å sende bybussen via Thomasbakken på vei til eller fra Hjemmeluft,mens nesten hver 5. svarte at de tenker at bybussen kan få utfordringer når den skal ut på E6 igjen.

Et annet ruteforslag er å kjøre Skoleveien hver runde. Av de spurte, svarer 53 prosent at de er positive til forslaget.

– Noe som kanskje gjenspeiler at mange unge har svart på undersøkelsen, heter det.

Dropper flybussen

Dagens løsning med egen flybuss til sentrum vil opphøre med det nye forslaget, og kommunen spurte derfor hva altaværingene mente om å kjøre innom flyplass og båtterminal hver runde. Her stiller kun 28 prosent seg positive til ideen, og samtidig sier 45 prosent at det er «noe unødvendig å kjøre innom her hver runde - det holder når det er behov for det».

Ruteforslaget om å kjøre via Saga boligfelt i stedet for Nerskogen er delt. En tredjedel svarer at de er positive til dette, en tredjedel sier at de også ønsker at bybussen fortsatt skal gå til Nerskogen i tillegg til Saga, mens  en tredjedel ikke vet eller har noen mening om hvordan dette vil virke inn på deres tilbud.

Alta kommune ønsket også svar på om det er ønskelig å kjøre først via Kaiskuru før Nerskogen, slik at bybussen blir mindre forsinket. 37 prosent svarer at de er positive til denne endringen.

Positiv respons

– Vi hadde en slik undersøkelse først og fremst for at vi i kommunen ville finne ut om disse endringene som foreslås er til det bedre. At nærmere 340 stykker da har valgt å svare på undersøkelsen gjør meg derfor meget lettet. Det tyder på at det er et tema som både opptar og engasjerer folk.

– Det er bra å få vite hva folk mener. Nå kan vi være tryggere når vi skal forsvare folk sin oppfatning av omleggingen. Slik får også folk se at de blir hørt, sier Abrahamsen Wik til Altaposten.

Du kan lese hele rapporten på Alta kommunes hjemmesider.