Vil gi millionstøtte – krever tilstedeværelse

Nordnorsk Reiseliv kan få fire millioner i årlig støtte fra Finnmark fylkeskommune.

FÅR MILLIONSTØTTE: Finnmark fylkeskommune støtte kan gi god markedsføring av Nord-Norge og Nordnorsk Reiseliv. Her ved Hilde Bjørkli, reiselivssjef i Finnmark.   Foto: Arkiv

nyheter

Fylkesrådmannen går inn for å støtte Nordnorsk Reiseliv AS med fire millioner kroner årlig i fire år framover, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Midlene skal brukes i perioden 2018-2021 til markedsføring av Nord-Norge. De tas fra regionale utviklingsmidler og inntil to millioner vurderes finansiert over driftsbudsjettet. Tildelinga forutsetter finansiering fra Nordland og Troms fylkeskommuner.

FOTOARKIV ALTA FOTOARKIV 2003 BOREALIS 2003 Nordlys  Foto: Odd Magne Haugen

 

I Finnmark

Tildelinga forutsetter tilstedeværelse ved Finnmarkskontoret. Det vil si bosted og arbeidssted for selskapets strategiske ledelse, og ikke bare økonomisjef. I saksframlegget skriver fylkesrådmann Øystein Ruud at det i løpet av perioden 2018-2021 bør gjøres en helhetsvurdering av ordninga med støtte til Nordnorsk reiseliv. Dette for å gi et grunnlag for ei anbefaling om eventuell form på og omfang av støtten.

Finnmark fylkeskommune, sammen med Troms og Nordland fylkeskommuner, eier 51 prosent av aksjene i selskapet. Saken skal behandles av fylkesutvalget kommende tirsdag.