Helseministeren snur

Nå ber han Helse Nord ta hensyn til reisetid.

MER FORSTÅELSE: Helseminister Bent Høie svarer Kåre Simensen for andre gang.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

Helseminister Bent Høie ser åpenbare utfordringer for de som må vente 14 timer på pasienttransport.

Det går fram av den andre skriftlige besvarelsen til stortingsrepresentant Kåre Simensen, som nektet å slå seg til ro med det første svaret fra statsråden. Han sendte dermed et nytt skriftlig spørsmål.

Henstilling

– Svaret er mer konkret denne gangen. Det er også en klar henstilling til Helse Nord om å se på erfaringene fra Alta, før lignende avtaler tegnes, sier Kåre Simensen, som derfor følger opp saken i foretaket.

– Jeg anmodet Brukerutvalget både i Helse Nord og Helse Finnmark om å i større grad engasjere seg i ventetidsproblematikken. De er representert i begge styrene. Denne oppfordringene går også til styrene, forklarer Simensen til Altaposten.

Stivbente regler

Simensen er blant mange politikere som har reagert på de stivbeinte reglene Pasientreiser må forholde seg til, som gjør at pasienter som ikke har rett på rekvisisjon, må vente til kveldsflyet til Norwegian for å komme seg hjem fra UNN. Det har gitt ventetid på opptil 14 timer.

– Dette er lang tid å vente, om du er frisk eller syk, svarer Bent Høie innledningsvis.

Flere plages

Helseministeren er utfordret til å si noe om situasjonen andre steder. Det finnes imidlertid ingen landsoversikt.

– Det kan likevel slås fast at situasjonen for befolkningen i Alta og Kautokeino er spesiell, mener han.

Helse Nord kan fastslå at det heller ikke er enkelt for de som skal reise fra Tromsø til/fra Sør-Helgeland, pluss steder som Båtsfjord og Vardø i Finnmark.

– Felles for pasientene er at det krever en lang reise, ofte med flybytte underveis. Pasienter fra Sør-Helgeland kan også risikere overnatting før og etter behandling, heter det.

Varer i fire år

Den siste reiseavtalen ble inngått i 2016 og har varighet på 3+1 år. Ved neste kontraktsinngåelse forventer helseministeren at slike forhold er kartlagt.

– Jeg forventer at både Helse Nord og Pasientreiser har god dialog med Brukerutvalget i Helse Finnmark om erfaringene og forbedringsmuligheter, skriver Høie.

Ved fornyelse av avtale forventer han at erfaringene fra pasientene i Alta/Kautokeino er med i vurderingene.