– Alta har gode forutsetninger

Reiselivet går sammen for helårssatsing på turisme.

NYTT SAMARBEID: (f.v.)Jørgen Kristoffersen Alta Kommune, Anja Christensen Onnovasjon Norge, Kjetil Kristensen Alta Næringsforening, Trine Lyrek Trasti og Trine AS og Børre Berglund – 2469 reiselivsutvikling as.  Foto: Privat

nyheter

Det fremgår i en pressemelding fra Alta næringsforening.

Direktør Kjetil Kristensen forteller at reiselivet i Alta går sammen med Innovasjon Norge og Alta Kommune om å utvikle næringen lokalt til nye høyder.

– Vi starter nå arbeidet med å utvikle en felles, langsiktig og strategisk plattform for reiselivet i Alta. I tillegg starter arbeidet med å utvikle Alta som et bærekraftig reisemål der man tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig, sier han i pressemeldingen.

– Stort potensial

Det legges til grunn at Alta har et stort uutnyttet potensial for et godt, innholdsrikt og variert reiseliv med opplevelser i verdensklasse.

– Vi ser nå at det globale reiselivsmarkedet er i sterk vekst. Vi ser også at vinterturismen på utvalgte destinasjoner i Nord-Norge har hatt en voldsom vekst. Lokalt erkjenner vi at vi ikke har hatt den ønskede veksten i Alta. Som eksempel kan vi nevne at på vinter siste fem år har Lofoten, Tromsø og Kirkenes hatt en dobling av overnnatingsdøgn, sier Kristensen.

Alta har derimot ligget stabilt uten noen økning.

En bedre strategisk plattform

Videre heter det at  Alta som destinasjon er i dag lite markedsført og utydelig, og samarbeidet mellom reiselivsaktørene ikke er optimalt. Det vil de altså få bukt med gjennom en «masterplan for reiselivet».

– I utarbeidelse av ny strategiplan er det et mål å optimalisere ressursbruken for utviklingen av reisemålet når det gjelder lønnsomhet i virksomhetene, opplevelsesverdien for gjestene, felles markedsstrategier, produkt- og opplevelsesutvikling, infrastruktur og fellesgoder med mer, sier direktøren.

  • Alta Næringsforening vil være prosjektansvarlig for det arbeidet som nå starter. Firmaet «2469 reiselivsutvikling AS» er valgt som leverandør for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet har en kostnadsramme på i overkant av 1 mill. kr, og blir finansiert gjennom et spleiselag av reiselivsbedriftene i Alta, Innovasjon Norge og Alta kommune.

– Vi er svært glade for at Innovasjon Norge og Alta kommune ser verdien av å være med å utvikle kommunen som reiselivsdestinasjon, Flere fornøyde og lønnsomme turister skaper verdier for byen vår. Vi gleder oss til å få dette til. sier Kristensen.