Sidestilles med bøndene

Reineiere får avgiftsfritak for scooter og ATV.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

nyheter

Reindriftsnæringa har krevd avgiftsfritak for driftsmidler i flere år, og fritaket ble lovet for fire år siden av dagens regjering.

Nå er meldingen om fritaket kommet, et fritak som skal gjøres gjeldende fra 2018. Det er foreslått at fritaket skal gjelde for snøscootere, ATV'er og terrenggående motorsykler på linje med fritaket for traktorer til bøndene. Ordninga blir avgrenset til kun å gjelde dem som er registrert i merverdiavgiftsregisteret, heter det i en pressemelding fra regjeringa i dag.

I meldinga heter det at regjeringen Solberg vil utvikle reindrifta som en rasjonell og markedsorientert næring der bærekraft er målet i et langsiktig perspektiv.

– I utviklinga av reindrifta som ei næring finner jeg det både viktig og riktig at det blir åpnet for avgiftsfritak på køjretøy brukt i reindriftsnæringa. Jeg er derfor fornøyd med at Regjeringa nå også leverer på dette punktet i regjeringsplattformen, sier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en kommentar.