Gjennombrudd for både skole og teater

Beaivvas + VGS = sant

GLADSAK: Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) kom med gladmelding til Kautokeino i formiddag.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

nyheter

Det er ny tidsregning i Kautokeino. Det blir nemlig ny videregående skole i Kautokeino, med Beaivvas i det nye bygget.

Dette var  essensen da EU-minister og Høyres førstekandidat til Stortinget, Frank Bakke-Jensens, hadde pressekonferanse i Kautokeino klokka 10.00. Løsningen med et fellesbygg for videregående skole og det samiske nasjonalteateret betyr at Statsbygg får i oppdrag å prosjektere alt helt på nytt. Heller ikke tomtevalget for videregående skole vil bli beholdt, regjeringen ønsker å bygge alt oppe på bakken hvor Beaivvas tidligere har fått pekt ut en tomt.

Viktig for teateret

Teatersjefen for Beaivvas, Rolf Harry Degerlund er glad for løsningen.

 – Det er jo strålende, det gleder meg at det endelig kan bli virkelighet etter så mange års arbeid fra teaterets side. Dette er et viktig steg i den samiske teaterutvikingen og en forutsetning for å ha en ordentlig teaterscene i Sapmi, sier Degerlund til Altaposten.

Rektor for samisk videregående skole, Ellen Inga O. Hætta, sier at skolens primære ønsker har vært å få bygget på skolen på tomta hvor Beaivvas har fått regulert inn sitt første planlagte bygg, men at de to institusjonene nå får et fellesbygg som begge kan være fornøyde med.

Samisk videregående skole har foretatt en undersøkelse blant ansatte og 85 prosent av de som har svart av de teateransatte sier de ønsket en samlokalisering med skolen.

Styret for Beaivvas Sámi Našunála Teater har enstemmig vedtatt at de ønsker en samlokalisering, heter det i et notat fra Samisk videregående skole og reindriftsskole.

Frank tok saken

Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen deltok på næringslivsseminar i Kautokeino våren 2016. Han besøkte også Beaivvaš Sámi Našunála Teater sammen med leder i Kautokeino Høyre, Ante Bals.  I et notat fra rektor for Samiskvideregående skole og reindriftsskole, Ellen Inga O. Hætta heter det at realisering av teaterbygg ble drøftet. Frank B. Jensen mente at det er viktig å få fortgang i saken og lanserte da tanken om å bygge et teater- og skolebygg sammen. I dette ligger at istedenfor å bygge to bygg i Kautokeino, vil man bygge ett bygg. Det vil kunne gi synergieffekt, samtidig som en realisering av begge bygg er mulig, heter det i notatet.

I etterkant ble det listet opp hvilke fordeler og eventuelle ulemper et fellesbygg ville ha og det er liten tvil om at det var flest fordeler. Dette er noen av synergiene som ble presentert.

- Felles kantine

- Felles mottakelse, der henvendelser fra publikum skjer

- Felles bibliotek

- Felles renhold og vaktmestertjeneste

- Skolen vil ha bygghall og TIP hall. Disse vil teateret kunne bruke når de skal lage større kulisser til forestillinger, med andre ord sambruk

- Skolen vil ha duodjirom, både garraduodji (hard duodji) og dipmaduodji (myk duodji) der sambruk vil være mulig. Det meste av kostymer og rekvisitter blir sydd/laget på teateret.

- Teateret vil kunne ta i mot  duodjilærlinger 

- Skolen gir i dag tilbud i programfaget samisk musikk og scene. Ansatte ved teateret vil kunne undervise i dette faget.

- Skolen vil kunne gi fullverdig tilbud i drama og vil på den måten være bidragsyter til rekruttering av skuespillere (finne talenter og få disse til å ta utdanning utover vgs innen teaterfag)- rekruttere nye, samiske skuespillere . I tillegg ble det nevnt en rekke fordeler knyttet til feles bruk av teknisk utstyr og opplæringsmuligheter innenfor dette.