– Ville blitt nedbrent om tyvene ikke hadde blitt overrasket

Fløt av bensin på gulvene
nyheter

Kontorene til Alta IF på Aronnes hadde neppe vært der i dag dersom ikke alarmen hadde blitt utløst og Securitas hadde kommet raskt til. For på gulvet i flere rom fløt det av bensin etter innbruddstyvene som hadde vært i aksjon søndag morgen .

– Jeg er ikke politi, men man behøver vel ikke ha stor etterforskningskompetanse for å dra slutningen om at det var de samme som lørdg brøt seg inn  i Finnmarkshallen som var på ferde også hos oss. Heldigvis rakk de ikke å sette fyr på bensinen som fløt på gulvene, hadde de gjort det, hadde alt vært brent ned, sier Kristin Jensen, en av Alta IFs ansatte som ble tilkalt av Securitas-vaktene.

Samme opplegg


Innbrudd og brann i Finnmarkshallen

OPPDATERT: Brannvesenet hindret storbrann. Innbruddstyver tente på Finnmarkshallen.

Lørdag morgen raidet tyver Finnmarkshallen og Alta Kulturskole. I samme slengen som de hentet ut verdier satte de også fyr på inventar  og forlot hallen. Takket være rask og resolutt inngripen fra Alta Brannvesen ble en storbrann forhindret.

Operasjonsleder Lars Rune Hagen ved Finnmark Politidistrikt sier til Altaposten at selv om det er tidlig å konkludere om at det er de samme gjerningsmenn som både har vært på ferde i Finnmarkshallen og nå på Alta IF-kontorene, utelukker politiet ikke dette. Han ønsker  ikke å gå inn på noen sannsynlighetsgrad.

– Vi starter etterforskning og vil da avdekke eventuelle sammenhenger, men vi kan vel si at politiet har en teori vi jobber ut fra, sier Hagen.

Småpenger

En safe på ett av kontorene er «sprengt» og det er forsvunnet noen kontanter her. Ifølge Kristin Jensen er det snakk om relativt små beløp, vekslepenger som brukes til ulike arrangement.

– Det skremmende er forsøket på å brenne ned lokalene, slår hun fast.

Hun forteller at gjerningsmennene sannsynligvis ble overrasket av Securitas, men fikk gjemt seg i buskene ved kontorbygget. I alle fall ble en personbil observert som kjørte flere ganger fram og tilbake før den plutselig stoppet og plukket opp flere personer.

– Politiet ser svært alvorlig på det som har hendt i helgen. En ting er innbruddene, men noe annet er at dette også omfatter brannstiftelse. Da er dette kommet til et nivå som krever høy prioritering, og gjør det hele svært alvorlig også strafferettslig, sier operasjonsleder Lars Rune Hagen.