Ga ut ABC foran valget til sameting

Mye er likt, men mest er ulikt i Norge og Sverige.

ENDELIG: Eva Josefsen som er førsteamanuensis ved institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT, Campus Alta har sammen med Torunn Pettersen fra Samisk høgskole og Jo Saglie fra institutt for samfunnsforksning i Oslo alle bidratt med artikler til boka som ble presentert  i Alta i går.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

To uker før valg til Sametinget i Norge kommer en innholdstung bok, der forskere har sett på hva som skiller og hva som forener samiske velgere, valgordning og samiske medier i Norge og Sverige.

Boka «Ett folk, ulike valg» ble presentert av institutt for barnevern og sosialt arbeid ved Universitet i Alta forleden. Flere av bokas forfattere var på plass og tre av listetoppene til sametingsvalget i Nordre krets var inviterte til å kommentere de forskningsresultatene som boka inneholder.

Silje Muotka fra NSR, Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet og Toril Bakken Kåven fra Nordkalottfolket kommenterte fra hvert sitt ståsted det som forskerne hadde funnet ut.

Instituttleder Nina Hermansen ved Universitetet slo fast at Altasaken hadde betydning for skiftet i den samiske debatten som ledet til etableringen av Sametinget.

Jo Saglie fra institutt for samfunnsforskning i Oslo, som er en av redaktørene for boka, har med bakgrunn i velgerundersøkelser mediene og de politiske institusjonene foretatt undersøkelser av ulike forhold knyttet til valgdeltakelse. Han slo fast at sametingsvalget i Norge for fire år siden hadde 66,9 prosent deltakelse, mens stortingsvalget lå på 78 prosent. Deltakelsen i Norge er høyere enn i Sverige og dette forklarte han med at svenskene har en egen valgdag for sametingsvalget, som ikke gir noen effekt på deltakelsen. Forskjellen mellom Norge og Sverige er ellers at mens de norske rikspolitiske partiene deltar i sametingsvalget i Norge, er det ikke slik i Sverige.

Torunn Pettersen fra Samisk Høgskole har forsket på kriteriene for manntallsføring i samemanntallet i Norge og Sverige og hennes konklusjon er at 9 prosent av samiske velgere i Norge, mot 13 prosent av samer i Sverige mener kriteriene for manntallsføring må bli strengere. Så er det 65 prosent i Norge og 54 prosent i Sverige som mener dagens ordning er OK, mens 25 prosent i Norge og 34 prosent i Sverige mener nye kriterier må utredes. Blant annet mener 44 prosent av de spurte i Norge at ekteskap med en i manntallet bør kunne gi stemmerett ved sametingsvalg.

Eva Josefsen som er medredaktør av boka har tatt for seg NRK Sapmi og samiske og norske medier sin vinkling på sametingsvalget. NRK har mest stoff om gjennomføring av valget og valgresultatene, gruvedrift og fokus på enkeltpersoner, konkluderte Josefsen.