Ber om Høyre-avklaring

Noodt krever svar fra Frank Bakke-Jensen i sykehussaken.

Frank Bakke-Jensen.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Venstre til ha Erna Solberg som statsminister i ei regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF. I Finnmark skal disse politikerne sikre Venstre god oppslutning:

  • Partiets førstekandidat: Trine Noodt                            Alder: 50       Yrke: Billedkunstner/selvstendig næringsdrivende Alta 
  • Partiets andrekandidat: Isak Ole Hætta                        Alder: 57       Yrke: Studieinspektør. Kautokeino 
  • Partiets tredjekandidat: Carina Borch Abrahamsen        Alder:47       Yrke: Rektor Vadsø

Utfordringen

Trine Noodt tar i mot invitasjonen om å utfordre en politisk motstander. Venstres utfordring går til Høyres 1.kandidat Frank Bakke-Jensen.

– Nå har den politiske ledelse i KrF, Frp og Venstre lovt at de går inn for en utredning av sykehusstrukturen i Vest Finnmark. Viser til Olaug Bollestad,KrF, Siv Jensen, Frp, og Trine Skei Grande ,Venstre. Tre av fire  partier på den borgerlige side er for utredning. Vil Frank Bakke-Jensen gå i bresjen for å få Høyre til å gå inn for en utredning av sykehusstrukturen i Vest Finnmark, og stemme for Venstres Dok 8 forslag?

Kjappe svar

 Her er noen kjappe spørsmål og svar fra førstekandidat Trine Noodt:

– Beskriv ditt partis ideologiske plattform og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt)?

– Venstre er partiet som setter folk først foran systemer, som mener at den enkelte vet best hva som er det gode liv for seg og sine. Venstre tror på sterke fellesskapsløsninger at vi tar ansvar for hverandre og de som trenger det mest, og at vi skal forvalte miljøet og jorda til beste for de som kommer etter oss.  

–  Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Tre akuttsykehus i Finnmark. Folk i Finnmark er like mye verdt som alle andre og har krav på samme sikkerhet og trygghet når minutter teller. 

– Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– De gode løsninger finnes i sentrum av norsk politikk, derfor bør det bli en ny regjering med Venstre, Krf og Høyre.

Syv prosent for Venstre? 

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark?

– Drømmer om 7 prosent, det er jo et pent tall, men den realistiske målsettingen er 5,5 prosent.  

Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest ?

– Gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier har gledet meg mest.  Tanaavtalen har skuffet meg mest, fordi myndighetene helt opplagt ikke har fulgt verken spilleregler eller god folkeskikk.  

– Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark?

– Tre sykehus i Finnmark og fiskeripolitikk.