– Stopper profitørene

SV lover å sette press på Ap.

FISKEN TIL FELLESSKAPET: Kirsti Bergstø er finnmarkspatriot og overbevist om at uten sterke fellesskapsløsninger har ikke Finnmark en sjanse. Derfor sier hun og SV nei til privatisering og velferdsprofitører.  Foto: SV

nyheter

Kirsti Bergstø er nestleder i SV og Audun Lysbakkens høyre hånd.  Sammen har de profilert SV på en måte som henter stadig flere misfornøyde, radikale velgere fra Ap. Likevel understreker Kirsti Bergstø at hennes parti er enig med Ap om mye. Det inkluderer at folks skattepenger beregnet på velferdstjenester, skal gå til velferd. Folk skal vite at skattepengene blir til flere lærere i skolen, økt antall hender i eldreomsorgen og et barnevern der barn skal få hjelp og trygghet fra et offentlig sikkerhetsnett.

– Våre skattepenger skal ikke i lommene på velferdsprofitørene, enten det er som utbytte til store barnehagekonsern, eller private store helseinstitusjoner som har utkonkurrert det offentlige gjennom kutt i ansatte pensjonsrettigheter, eller rett å slett lavere lønnskostnader. Et sterkt SV vil passe på at Ap ikke bare SIER at de skal stoppe dette, men også i praksis gjør det vanskelig å mangemillionær på å få skattepengene i sine lommer, klargjør Bergstø, som kjemper om å få et av de fire distriktsmandatene i Finnmark.

– Stramme regler

Bergstø understreker at hun og SV ikke er ute etter husmorlaget, eller den idealistisk kvinnen som har startet barnehage for å sikre nok plasser og et godt lokalt barnehagetilbud. Hun peker på at trenden er at store nasjonale konsern nå kjøper om små private barnehager. Ikke for å hjelpe fellesskapet, men i tro på mer på bunnlinja og større utbytte til eiere. Ideelle non-profitt organiasjoner, eller mindre lokale selskaper, behøver ikke frykte SV, skal vi tro Bergstø. Både Finnmarkskollektivet, lokale private barnehager og andre selskaper innenfor velferdsmarkedet er en del av velferdstilbudet SV ønsker å utvikle. Ikke minst tror hun ideelle organisasjoner har mye å tjene på et sterkt SV.

– Vi ser hva som skjer i dag. Det er de som driver med et samfunnsmessig mål overordnet profittmålet, som i dag taper i anbudssystemet som er blitt mer og mer utbredt i velferdssektoren.  Det er først og fremst gjennom kutt i lønns- og pensjonsrettighetene de helkommersielle aktørene blir mer effektive og utkonkurrerer andre. Med SV i posisjon skal regelverket strammes inn og vi skal få en sikkerhet for like konkurransevilkår. Skattepengene våre skal ikke i lommene på private, enten vi snakker om skole, barnehage, barnevern eller pleie- og omsorg, men brukes på å gi reell velferd, garanterer 1. kandidaten til SV i Finnmark.

– Finnmark utsatt

Hun hevder at den blå-blå regjeringen gjennom fire år har tilrettelagt for profitørene i samfunnet. Ikke bare tar store barnehagekonsert ut hundrevis av millioner kroner i utbytte, men profitørene tilgodeses på mange områder i samfunnet på vegne av fellesskapsløsninger.

– På mange måter er vi i Finnmark mer utsatt enn resten av landet når profittørene får gode arbeidsvilkår. Fisken er kanskje den viktigste naturressursen for Finnmark. Det er en ressurs det nå legges opp til skal gå fra fellesskapets eie til å bli på private hender. Det betyr mindre arbeid og dårligere kår for å sikre bosetting i distrikts-Finnmark, hevder SV-topp Bergstø.

Hun håper at velgerne husker at de blå-blå tok 40 millioner kroner fra småbarnsfamilier i Finnmark gjennom kutt i et ekstra barnetrygd i Finnmark. Bergstø mener det føyer seg inn i mønstereet om milliarder i skattelette til de rike, men kutt hos de som har minst. Et avnnet utviklingstrekk SV vil reversere er at sentralisering av offentlig tjenestetilbud.

– Størst er ikke alltid best. Vi har lite å gå på i tjenestetilbudet i Finnmark, og vil kjempe for at godt tjenestetilbud over hele Finnmark.