– Kutt matte-kravet

SV og Kirsti Bergstø vil gjøre porten til lærerutdanningen vid.

Kirsti Bergstø 

nyheter

Her er politikerne som skal sørge for at SV beholder stortingsmandatet i Finnmark:

  • SVs førstekandidat: Kirsti Bergstø    Alder: 36   Yrke: Barnevernspedagog
  • SVs andrekandidat: Jan Olsen          Alder: 46   Yrke: Seniorrådgiver i Kystverket
  • SVs tredjekandidat: Hanne Harila     Alder: 33   Yrke: Bonde

Bergstø benytter muligheten til i nettutgaven av Altapostens partipresentasjon til å utfordre Høyre og Frank Bakke- Jensen:

– Finnmark står i fare for en alvorlig mangel på lærere om få år. Hvorfor forverrer dere situasjonen ved å avskilte mange av dagens lærere og nekte alle som ikke har karakteren fire eller mer i matte å ta lærerutdanning?

Begrunnelse:

– Å si til lærere som i dag gjør en god jobb at de ikke er kvalifisert til å jobbe i skolen sikrer frafall, ikke rekruttering. Nye kompetansekrav til lærere bør ikke ha tilbakevirkende kraft. Da må heller tilbud om etter og videreutdanning styrkes. Det er også viktigere hva man kan når man er ferdig med lærerutdanninga enn hvilken karakter man har i ett enkelt fag før man begynner. SV vil ha en nasjonal lærernorm på skolenivå som sikrer maks 15 elever pr lærer i 1-4 trinn og maks 20 elever pr lærer 5-10 trinn. Flere lærere trengs for å sikre en god skole der alle barn blir sett.

– Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt):

– SV tar kampen mot økende forskjeller og for sterkere fellesskap. SV er partiet lengst til venstre på Stortinget og kombinerer kampen for rettferdig fordeling og likestilling med kampen for et godt miljø. SV er det eneste partiet som kombinerer det røde og det grønne.

– Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

At folket skal eie fisken og at den forvaltes på en måte som gir arbeidsplasser og bosetting på land. Bli med å ta kampen mot salget av Norge, skriv under på folketshav.no!

– Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Det bør bli regjeringsskifte fordi arbeidsplasser, velferd og tjenester bør flyttes nærmere folk. Dagens sentraliseringspolitikk må erstattes av en nærhetsreform og Finnmark må bestå som eget fylke.

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark?

– Hver eneste stemme teller og det er innen rekkevidde å ta Høyre sitt mandat fra Finnmark. Prosentspekulasjoner overlater jeg til valganalytikere og kommentatorsjiktet

– Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest?

– Seieren med å sikre ambulanseflyet i Alta slik at det ikke ble flyttet til Tromsø er et av flere gledelige gjennomslag. At dagens regjering konsekvent tar fra de som har minst provoserer meg voldsomt. De har kuttet i barnetillegget til fattige uføre, tatt feriepenger fra arbeidsløse, kuttet i stønad for enslige forsørgere og fjernet støtte til fysioterapi for kreftopererte og brannskadde. Det er en politikk for økte forskjeller.

– Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark?

– Valget i Finnmark er et veivalg. Det handler om man vil ha større forskjeller eller sterkere fellesskap, sentralisering eller nærhet og om man ønsker ei fossil eller fornybar framtid.