Høyre leker ikke skole

... og nå lover de sykepleierutdanning i Alta.

TØFF POLITIKK: Frank Bakke-Jensen og Marianne Haukland vil bruke både pisk og gulrot for å øke kunnskaps- og kompetansenivået på de som kommer ut av skolesystemet.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Høyre har en gladnyhet til alle som har kjempet for å få reetablert sykepleierstudiet som ble gjennomført med stor suksess som prøveordning ved universitetet i Alta.

– I utgangspunktet er vi forsiktige med å øremerke studieplasser, av respekt for universitetets selvstendighet. Høyre ønsker å få på plass en bachelorutdanning innen sykepleie i Alta, og vil prioritere studieplasser til utdanningen, lover imidlertid Høyres toppduo i Finnmark ved stortingsvalget, Frank Bakke-Jensen og Altas Marianne Haukland.

De peker på at også for den samisktalende delen av befolkningen er dette viktig.

– Det kan være en god løsning å se dette i sammenheng med sykepleierutdanning ved høyskolen i Kautokeino.

Tidlig innsats

Høyres toppduo i Finnmark er klar på at skolen vil oppleve stor forskjell om det blir en regjering med Høyre sentralt, eller en hvor Ap holder pekestokken.

– Høyre har vært opptatt av tidlig innsats siden det ble debattert om seksåringene skulle gå på skolen. Høyre mente seksåringene skulle lære, venstresiden mente de skulle leke. Høyre ser på utdanning i et 18-årig perspektiv, hvor grunnlaget legges tidlig i livet, kommer det fra duoen, som til ære for fotografen er samlet utenfor Campus Alta. Ikke helt tilfeldig valgt sted for fotograferingen, om vi skal tro de to:

– Ved å gjennomføre en reform av høyere utdanning i Nord-Norge, har Høyre sikret tidligere Høgskolen i Finnmark tilgang til et større kompetansemiljø. Ved at flere finnmarkinger får et mer relevant studietilbud i Finnmark sikrer vi at flere blir igjen og bidrar til utviklingen av næringslivet her. Det kan måles i økt antall studenter og studier.

Helhetlig løp

I Høyres strategi for å heve kvaliteten i skolen, er helhetstenkning med tidlig innsats helt sentralt. Dermed er lærerens betydning i de første skoleårene blitt enda mer viktig. Kunnskapssminister Torbjørn Røe Isaksen har satt inn flere sterke virkemidler for å øke rekrutteringen til lærerstudiet, men får også pes for å holde fast på innstakskravet om fire i mattematikk, som stopper mange potensielle nye lærerstudenter.

–  Jeg vil sitere Inge Lønning som sa følgende: «Det forekommer meg at det kan være vanskelig å lære bort noe jeg ikke kan selv.» Høyre ønsker mer kunnskap i skolen, derfor er det viktig å stille kompetansekrav til nye lærere og satse på etter- og videreutdanning. I for mange år har lærerstudiet vært en plass en søkte seg til hvis karakterene ikke var gode nok til andre studier. Høyre ønsker å heve yrkesstatusen til læreryrket. Over 40 prosent økning i antall studenter til lærerstudiene i landsdelen viser at vår poltikk virker, argumenterer Bakke-Jensen.

Stiller krav

Høyre har i regjering fått innført en fraværsgrense i videregående skole. Erfaringene er at det virker, fraværet har gått radikalt ned og gjennomføringsgraden opp.

– Å stille krav er å bry seg. Når fellesskapet byr på gratis videregående skole, er det helt legitimt å sette krav om at ungdommene stiller til undervisning, pekes det på fra Bakke-Jensen og Haukland.