– Trygg kurs med Erna

Høyres toppkandidat tror utdannings- og forsvarspolitikk avgjør valget i Finnmark.

Frank Bakke-Jensen  Foto: Arne Hauge

nyheter

Toppkandidat Frank Bakke-Jensen har vært ordfører i Båtsfjord, men er nå minister i Erna Solbergs Høyre-Frp-regjering. Her er Høyres topp tre på lista i Finnmark til stortingsvalget:


  • Partiets førstekandidat:    Frank Bakke-Jensen        Alder:      52             Yrke: Statsråd
  • Partiets andrekandidat:    Marianne Haukland          Alder:      28             Yrke: Rådgiver
  • Partiets tredjekandidat:    Anne Karin Olli                 Alder:      53             Yrke: Statssekretær

Vi har utfordret toppkandidatene på å svare kort på noen kjappe spørsmål knyttet til 2017-valget. Her er Frank Bakke-Jensens svar:

– Beskriv ditt partis ideologiske plattform og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet?

– Høyre er et norsk liberalkonservativt parti med tro på enkeltmennesket. Trygt plassert på borgerlig side.

– Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Elevene fra Finnmark skal ha en gjennomføringsgrad etter videregående skole langt over landsgjennomsnittet. Da kan Finnmarksungdommen på selvstendig grunnlag velge blandet de mulighetene som kommer.

– Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Det går bra med Norge, men vi er fortsatt ikke fornøyd derfor vil Høyre fortsatt styrke skole, barnehage og eldreomsorgen samtidig som vi skal styrke næringslivet og investeringene i samferdsel. Valget står mellom fire nye år med trygg og stødig ledelse hvor Erna Solberg er statsminister, eller usikkerhet på rødgrønn side.

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark? 

– 18 prosent. Høyre holder seg historisk stabilt høyt på meningsmålingene, og vi kommer til å gjøre et godt valg. 

– Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest?

– De gode resultatene vi kan vise til innen helsepolitikken. Det er skuffende at et Ap i opposisjon ikke er deltagende i forsøk på å komme til gode kompromisser om fiskeripolitikken, og heller ikke evner å levere egne forslag når. Dette behandles i Stortinget.

– Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark?

– Utdanning og forsvarspolitikk.